UPDATE! RO-CULTURA 2021 – Apel 3 Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3) a fost lansat pe data de 30 iunie și este deschis până pe 30 august 2021.

Finanțările acordate vor fi cuprinse între 50.000 și 200.000 Euro. După ce în 2019 programul a avut o alocare de 2M Euro, acum aceasta se ridică la 2,6M Euro. Proiectele trebuie implementate într-un interval între 6 și 18 luni de la data contractării. Data limită a finalizării implementării este 30.04.2024.
Contribuția proprie nu este obligatorie. Dacă există, în cazul ONG-urilor, contribuția proprie poate fi în natură (muncă voluntară). Contribuția va fi calculată în baza salariului minim sau mediu pe economie, în funcție de tipul muncii prestate – muncă administrativă / necalificată sau muncă complexă / calificată.

Solicitanți eligibili

– doar persoane juridice
– instituții publice de cultură
– ONG-uri înființate cu cel puțin 2 ani înainte de data lansării apelului și cu activitate culturală
– IMM-uri înființate cu cel puțin 2 ani înainte, cu activitate culturală, cu domeniul de activitate vizat de proiect înscris în obiectul de activitate (clase CAEN autorizate) la data depunerii cererii de finanțare.

Partenerii de proiect pot fi din România sau din statele donatoare. Este puternic încurajat parteneriatul cu organizații din statele donatoare.

RO-CULTURA 2021 – Apel 3 urmărește 3 rezultate:

– îmbunătățirea accesului la cultură – 500 de participanți la activități culturale și minimum un loc de muncă creat
– consolidarea antreprenoriatului cultural – minimum 2 profesioniști cu competențe dezvolatte la locul de muncă
– dezvoltarea publicului – minimum 3 activități de artă contemporană

Tipuri de activități eligibile pentru RO-CULTURA 2021 – Apel 3

– inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
– producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale9;
– abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
– schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
– inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
– inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
– inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
– activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
– dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
– inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
– implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
– susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.
Solicitantul trebuie să constituie o echipă de management de proiect și una de implementare (persoane cu responsabilități în implementarea activităților tehnice/tematice ale proiectului).

Categorii de cheltuieli eligibile

– costuri de management de proiect – maximum 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile directe (includ cheltuieli de consultanță, cheltuieli cu deplasarea echipei de proiect, salariile echipei de management de proiect, diverse onorarii și servicii)
– costurile proiectelor și activităților culturale includ: salarii echipă de implementare, deplasare echipă de implementare sau participanți, onorarii, drepturi de autor, servicii, achiziții de materiale consumabile sau obiecte de inventar
– costuri de publicitate
– costuri ale cursurilor de formare
– cheltuieli de cooperare organizațională cu parteneri din statele donatoare

Pentru partenerii de proiect vor fi eligibile doar anumite tipuri de cheltuieli, care includ salarii, onorarii, deplasări, materiale consumabile și obiecte de inventar etc. Partenerul poate primi maximum 40% din bugetul proiectului.
Un solicitant poate depune maximum 2 dosare de finanțare.

Reprezentanții Ro-Cultura au susținut un seminar de informare în care au detaliat condițiile de eligibilitate și, mai ales, pașii necesari pentru buna completare a cererii de finanțare. Un rezumat al prezentării poate fi consultat aici.

RO-CULTURA 2021 Apel 3 deschis până pe 30 august
Etichetat pe:    

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: