UPDATE:

Pe data de 8 februarie, la ora 23.00, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat al treilea corrigendum la Ghidul final al apelului pentru digitalizarea IMM-urilor. Principalele modificări sunt substanțiale:

– anii de referință pentru calcularea punctajului se modifică din 2021 raportat la 2020, în 2022 raportat la 2021;

– perioada de sustenabilitate a proiectului se reduce la 5 la 3 ani.

În lumina acestor modificări, punctajele calculate până în prezent de solicitanți și consultanți practic nu mai sunt valabile. De aceea, evaluarea șanselor de a accesa această finanțare trebuie luată de la 0. Apelul ar urma să se deschidă pe data de 15 februarie.

ARTICOLUL INIȚIAL:

În luna octombrie, anunțam că așteptăm vești despre Apelul pentru digitalizarea IMM-urilor. Veștile au venit. Ghidul apelului a fost publicat pe website-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Apelul pentru digitalizarea IMM-urilor face parte din Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Obiectivul este sprijinirea IMM-urilor în adoptarea tehnologiilor digitale.

Câți bani poți obține și când?

Apelul de proiecte se va deschide pe data de 1 februarie 2023. Aplicațiile de finanțare se vor depune pe platforma dedicată apelurilor PNRR. IMM-urile vor putea obține finanțări între 20K și 100K Euro, după cum urmează:

 • microîntreprinderi: între 20K și 30K Euro
 • întreprinderi mici: între 20K și 50K Euro
 • întreprindere mijlocie: între 20K și 100K Euro.

Care sunt condițiile de eligibilitate?

Am făcut un rezumat al pomelnicului stufos de condiții de eligibilitate. În funcție de specificul activității tale, te vom informa dacă este vreun criteriu la care trebuie să ai mai multă grijă. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o IMM pentru a putea obține finanțare sunt următoarele:

 1. să fie IMM cu sediul social în România
 2. să fie IMM atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 3.  să fie înființată cel târziu la data de 31.12.2021
 4. să nu fi avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022
 5. să fi înregistrat profit din exploatare în anul 2021
 6. să nu desfășoare activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, comerț sexual și să nu dețină pagini web cu caracter obscen
 7. să nu fie „întreprindere aflată în dificultate”, conform definiției din ghidul solicitantului
 8. să nu se afle în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității
 9. să nu facă obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal
 10. să nu aibă legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 11. să nu se ocupe cu clonarea în scopuri reproductive, activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane etc.
 12. să nu folosească animale vii în scopuri experimentale și științifice etc.
 13. să nu desfășoare activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare
 14. să nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție etc. petrol și gaze
 15. să se angajeze ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:

i. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul)

ii. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale

iii. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s

iv. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului)

v. utilizează IoT

vi. utilizează cel puțin o rețea socială

vii. utilizează CRM

viii. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));

ix. utilizează tehnologia AI;

x. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;

xi. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);

xii. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Cine NU poate obține finanțare?

Există restricții cu privire la domeniul de activitate al firmelor care aplică în cadrul apelului pentru digitalizarea IMM-urilor. Nu sunt eligibile:

 1. întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii
 2. întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole
 3. întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în anumite cazuri
 4. activitățile legate de export către țări terțe sau către state membre
 5. utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate
 6. achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri
 7. întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din situațiile financiare aferente anului 2021) în domeniile din următoarele clase CAEN:

i. 5829 – Activități de editare a altor produse software

ii. 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

iii. 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației

iv. 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

v. 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației

vi. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

vii. 6312 – Activități ale portalurilor web

viii. 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

Solicitanții care își desfășoară activitatea în sectoare/domenii eligibile sau în sectoare/domenii neeligibile, mai puțin punctul 7, pot beneficia totuși de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile. Condiția este să prezinte documente contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, în urma semnării contractului de finanțare.

Firmele care au autorizate coduri CAEN de IT excluse (punctul 7) vor putea chiar și ele să ia finanțare pentru domeniile de activitate eligibile. Trebuie să-și asume printr-o declarație că vor prezenta un raport/ adresă întocmită de un expert contabil care va certifica că firma nu a avut încasări din activitățile specifice codurilor CAEN de IT enumerate la punctul 7, conform situațiilor financiare pentru 2021. Această declarație trebuie dată în etapa de contractare a proiectului.

Ce poți face cu banii?

Cheltuielile eligibile în cadrul apelului pentru digitalizarea IMM-urilor sunt cele de mai jos:

 1. cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
 2. cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune
 3. cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi
 4. cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul
 5. cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei
 6. cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou
 7. cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 8. cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului
 9. cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului
 10. cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect
 11. cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Contactează-ne pentru mai multe detalii!

Game on! – de la 1 februarie incepe Apelul pentru digitalizarea IMM-urilor
Etichetat pe:                

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: