Teorema oferă servicii de consultanță pentru accesarea finanțărilor europene, guvernamentale, culturale sau educaționale, pentru companii private sau organizații non-profit.
Experții Teorema au participat de-a lungul timpului la toate etapele proiectelor cu finanțare externă: dezvoltare, evaluare, contractare, implementare și monitorizare.

ADA POPESCU

senior consultant

Absolventă a ASE și deținătoarea unui master în HR, Ada a participat la implementarea a 12 proiecte finanțate prin POSDRU 2007-2013. A fost de asemenea evaluator POSCCE 2007-2013 și ofițer extern de verificare în cadrul OIPSI. In perioada de preaderare, Ada a participat la implementarea de proiecte PHARE, Leonardo da Vinci si Grundvig. În afara managementului de proiecte, Ada are peste 7 ani de experiență în formarea profesională continuă.

ȘTEFANIA ANTONESCU

financial manager

Stefania-Antonescu

Ștefania Antonescu a absolvit Finanțe-Bănci în cadrul ASE și are 6 ani de experiență profesională în domeniul financiar. Are un masterat în audit și gestiune financiară și unul de management al fondurilor europene. Din 2013, se ocupă cu managementul financiar al proiectelor europene sau finanțate de la Bugetul de Stat. Ștefania are un talent nativ pentru organizare și planificare, pe care l-a cultivat intens în cei aproape 4 ani de când este mamă.

ROBERT ANTONESCU

marketing & sales manager

Robert Antonescu lucrează în industria comunicării din 2008, freelance. Conduce proiecte de comunicare online, producție video, branding și strategie. Format în spiritul logicii și analizei limbajului, în cadrul Facultății de Filosofie, aduce în echipa din care face parte o abordare rațională și pragmatică. Robert crede în decizii curajoase, viziune, testare și viteză de execuție. Este scriitor, scenarist și producător de film. Face greșeli, învață și merge mai departe.