Pe 15 Aprilie 2019, Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat apelulului de propuneri de proiecte culturale privind Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului. Acest apel face parte din programul RO-CULTURA, program finanțat prin Granturi SEE, respectiv efortul comun al Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European. Programul va oferi finanțări între 50.000 și 200.000 Euro pentru dezvoltatori de proiecte culturale.

 

Organizații eligibile pentru finanțare RO-CULTURA

În cadrul apelului de proiecte culturale sunt eligibile ONG-urile, Societatile Comerciale dar și Instituțiile publice de cultură. În cazul ONG-urilor și Societăților Comerciale, acestea trebuie sa aibă unul dintre obiectele de activitate în sectoarele culturale și creative, definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.

Conform acestui regulament, sectoare culturale și creative înseamnă toate sectoarele ale căror activități sunt bazate pe valori culturale și/sau expresii artistice și alte expresii creative, indiferent dacă aceste activități sunt orientate sau nu către piață și indiferent de tipul de structură care le realizează și de modul de finanțare a structurii respective.

Sectoarele culturale și creative includ, printre altele: arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimoniul cultural material și imaterial, designul, festivalurile, muzica, literatura, arta spectacolului, editarea, radioul și artele vizuale.

Tipuri de proiecte culturale eligibile

O caracteristică a apelului de proiecte culturale este parteneriatul cu organizații din statele donatoare, respectiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Astfel, cel puțin 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil va fi acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din statele donatoare. Drept urmare, Solicitanții care vor sa își maximizeze șansele de câștig trebuie să identifice un asemenea partener din Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Este obligatoriu și ca obiectul principal de activitate al acestor parteneri să fie în sectoare culturale și creative. Proiectele eligibile includ:

 • inițiative de artă contemporană (artă plastică, artă dramatică, muzică, etc.) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale;
 • abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
 • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
 • initiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • initiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing, etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
 • initiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

Obligații după obținerea finanțării

Durata proiectului este cuprinsă între 6 și 24 de luni. În acest interval, Solicitanții trebuie să atingă următorii indicatori:

 • creșterea numărului de persoane care participă la activități culturale: minimum 550 de persoane, peste 650 de persoane pentru punctaj maxim;
 • crearea de noi locuri de muncă: minimum 2 locuri de muncă create, peste 4 (inclusiv) pentru punctaj maxim. Locurile de muncă create se referă la pozițiile nou create prin proiect, remunerate din bugetul aprobat al acestuia, indiferent de durata acestora. Pot fi angajate în cadrul proiectului inclusiv persoanele deja angajate în organizație la momentul demarării proiectului;
 • organizarea de activități de artă contemporană: minimum 3 activități organizate, peste 6 (inclusiv) pentru punctaj maxim;
 • creșterea numărului de profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă: minimum 2 profesioniști, peste 5 (inclusiv) pentru punctaj maxim. Dezvoltarea de competențe/expertiză la locul de muncă se referă la dobândirea de competențe sau îmbunătățirea competențelor existente în rândul profesioniștilor, inclusiv al membrilor echipei de proiect, prin activități de educație formală sau non-formală.

Cheltuieli eligibile RO-CULTURA

Finanțarea nerambursabilă acordată poate fi cuprinsă între 50.000 Euro și 200.000 Euro, iar contribuția Solicitantului este de 10%, în numerar. În cazul ONG-urilor, această contribuție poate îmbrăca parțial și forma muncii voluntare. Principalele tipuri de cheltuieli eligibile sunt:

 • Cheltuieli cu personalul;
 • Cheltuieli cu deplasarea;
 • Cheltuieli privind onorariile experților;
 • Cheltuieli cu achiziția de active corporale și necorporale;
 • Cheltuieli cu amortizarea activelor corporale și necorporale;
 • Cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire;
 • Cheltuieli pentru materiale consumabile și obiecte de inventar;
 • Costurile cu publicitate reprezentând cheltuieli de informare și publicitate;
 • Costurile cursurilor de formare.

Perioada de depunere a proiectelor culturale este 15 Aprilie – 15 Iulie 2019. Depunerea acestora se realizează online, pe platforma EMSC a Operatorului de Program, respectiv Ministerul Culturii și Identității Naționale (e nevoie să-ți creezi un cont în platformă). Bugetul total disponibil este de 2.500.000 Euro, acesta putând asigura finanțarea a cel puțin 13 proiecte.

2M Euro pentru proiecte culturale: RO-CULTURA 2019
Etichetat pe:        

2 comentarii la „2M Euro pentru proiecte culturale: RO-CULTURA 2019

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: