Ce oportunități de finanțare pentru IMM-uri sunt deschise în acest moment? Ca la fiecare sfârșit de vară, se întoarc oamenii din concediu cu chef de treabă. Și își dau seama că le-ar prinde bine niște bani pentru noi investiții. Așa că pun mâna pe telefon și ne sună cu întrebarea: de unde pot lua finanțare pentru IMM?

Am făcut o listă cu oportunitățile de finanțare disponibile în toamna lui 2023.

PROGRAMUL COMERȚ SERVICII 2023

Un program extrem de popular în anii anteriori pandemiei. Programul Comerț Servicii, gestionat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) revine în anul 2023 într-o nouă formulă: primă de capital pentru creditele de investiții acordate de băncile partenere. Valoarea finanțării este de maximum 500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui credit de investiții contractat de la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program nu poate fi mai mică de 250.000 lei.

Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii) înființate până cel târziu 31.12.2020. Companiile solicitante trebuie să fi avut activitate în una clasele CAEN: 18, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96 și 97. Banca va face o analiză a bancabilității aplicanților în ordinea la finanțare și în limita bugetului programului. Practic, statul a externalizat evaluarea proiectelor și a pus-o în curtea băncilor de credit.

Sunt eligibile cheltuieli cu:

 • echipamente tehnologice din categoria mijloacelor fixe;
 • echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității;
 • tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 • Site de prezentare a activității, magazin on-line;
 • autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G.

Cererile de creditare și finanțare vor fi depuse de către aplicanți la sediul instituției de credit partenere (bancă). Perioada de înscriere va fi de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii pînă la epuizarea bugetului alocat măsurii de sprijin. Numărul estimat de beneficiari pentru anul 2023 este de 149. Finanțarea se va acorda în regim primul venit – primul servit. Din experiența noastră, cu siguranță bugetul se va epuiza rapid, cu mult mai devreme de cele 30 de zile limită. Asta înseamnă că trebuie să ai gata din timp dosarul, ca să te poți mișca repede.

Apelul nu este încă lansat. Ghidul solicitantului se află în consultare publică.

PROGRAMUL MICROINDUSTRIALIZARE 2023

Similar programului Comerț Servicii 2023, programul Microindustrializare se adresează companiilor cu activitate într-una din clasele CAEN: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 1811, 1812, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 și 32. Finanțarea se acordă tot sub forma unei prime de capital pentru creditele de investiții. Plafonul maxim este de 500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente creditului. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program nu poate fi mai mică de 250.000 lei.

Apelul nu este încă lansat. Ghidul solicitantului se află în stadiul de consultare publică.

PROGRAMUL DE ACCELERARE A DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 2023

Ca și programele Comerț Servicii și Microindustrializare, și acest program vizează anumite categorii de activitate, respectiv clasele CAEN 41, 63, 74 și 79. Finanțarea se va acorda tot sub forma unei prime de capital pentru creditele de investiții de maxim 500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente creditului. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program nu poate fi mai mică de 250.000 lei.

Ghidul solicitantului se află în stadiul de consultare publică.

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Cum îi spune și numele, programul regional Nord-Vest este destinat doar județelor din această regiune. Județele elgibile sunt: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj. Apelul de proiecte vizează acordarea de granturi pentru:

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
 • Investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă);
 • Achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării.

Sunt eligibile să obțină finanțare societățile care, la momentul primei plăți, au sediul social în Regiunea Nord-Vest. De asemenea, o condiție este să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Domeniile de activitate eligibile sunt cuprinse in clasele CAEN: 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 52, 55, 62, 71, 74, 85, 86, 87 și 93.

Valoarea minimă a finanțării acordate este de 200.000 euro, iar valoarea maximă este de 1.500.000 euro. Cofinanțarea depinde de județul de implementare a activității și de dimensiunea intreprinderii. Poate fi cuprinsă între 30% și 50%.

Depunerea proiectelor are loc în perioada 18 Septembrie 2023 – 18 Februarie 2024, în platforma MySMIS2021, cu respectarea următoarelor perioade:

 • 18 Septembrie 2023, ora 10:00 – 18 Octombrie 2023, ora 10:00 – se vor depune proiectele cu un punctaj autocalculat de 90 puncte;
 • 18 Octombrie 2023, ora 10:00 – 18 Decembrie 2023, ora 10:00 – se vor depune proiectele cu un punctaj autocalculat de 80 puncte;
 • 18 Decembrie 2023, ora 10:00 – 18 Februarie 2024, ora 10:00 – se vor depune proiectele cu un punctaj autocalculat de 70 puncte.

Dacă vrei să vezi câte puncte poți obține, contactează-ne cât de curând!

PNRR COMPONENTA C9 – GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE

Apelul de proiecte este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență și vizează companiile non-IT asociate cu companii din următoarele domenii CAEN: 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399, 7211, 7219.

Cheltuielile eligibile sunt:

 • achiziții de active corporale și necorporale;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziția de date și cloud computing.

Plafonul maxim al finanțării nerambursabile se stabilește funcție de categoria în care se încadrează liderul asocierii (intreprindere non-IT), astfel:

 • Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro;
 • Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000 euro.

Valoarea finanțării acordate nu poate depăși de 5 ori Cifra de Afaceri pe anul 2022 a intreprinderii, iar cofinanțarea se stabilește funcție de județul de în care se va implementa proiectul și categoria de intreprindere, putând varia între 30% și 50%.

Ghidul solicitantului se află în stadiul de consultare publică.

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 – Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare

Apelul este destinat tot intreprinderilor din Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj). Acestea pot obține granturi pentru:

 • Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), având ca obiectiv principal punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare(inclusiv serie 0);
 • Activități de inovare în întreprinderi nou înființate inovatoare, realizate individual de acestea și/sau prin servicii de inovare externalizate;
 • Adoptarea(Achiziția) tehnologiilor avansate și/sau construirea/modernizarea spațiilor proprii de CDI ale întreprinderilor nou înființate inovatoare, sprijinirea activităților de inovare (abordare pe lanțul valoric al inovării – activități CDI, valorizare produse/servicii);
 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească valorificării în piață a rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic.

Pot obține finanțarea doar intreprinderilor înființate cu cel mult trei ani înainte de depunerea cererii de finanțare și cinci ani înainte de semnarea contractului de finanțare. În plus, companiile trebuie să facă dovada caracterului inovator. Evaluarea va fi realizată de către o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată. Alternativ, solicitantul alocă activităţii de cercetare și dezvoltare cel puţin 10% din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului.

Valoarea finanțării acordate este de minimum 200.001 Euro și maximum 1.500.000 euro. Finanțarea reprezintă 100% din valoarea proiectului (cofinanțarea este 0%).

Proiectele se pot depune în perioada 27.08.2023 ora 10:00 – 26.02.2024 ora 10:00, în platforma MySMIS2021.

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027 – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii

Similar tuturor apelurilor finanțate prin Programul Operațional Nord Vest, acest apel vizează intreprinderile cu activitate în județele din regiune (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj). Tipurile de acțiuni sprijinite sunt:

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
 • Investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă);
 • Suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării;
 • Investiții în noi tehnologii în domenii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc.

Sunt eligibile să obțină finanțare societățile care, la momentul primei plăți, au sediul social în Regiunea Nord-Vest și au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Valoarea finanțării acordate este de minim 200.000 euro și maximum 1.500.000 euro. Cofinanțarea variază funcție de județul de implementare a activității și dimensiunea intreprinderii, și poate fi cuprinsă 30% și 50%.

Depunerea proiectelor se va face în perioada 12 Septembrie 2023 – 12 Februarie 2024, în platforma MySMIS2021, cu respectarea următoarelor perioade:

 • 12 Septembrie 2023, ora 10:00 – 12 Octombrie 2023, ora 10:00 – se vor depune proiectele cu un punctaj autocalculat de 90 puncte;
 • 12 Octombrie 2023, ora 10:00 – 12 Decembrie 2023, ora 10:00 – se vor depune proiectele cu un punctaj autocalculat de 80 puncte;
 • 12 Decembrie 2023, ora 10:00 – 12 Februarie 2024, ora 10:00 – se vor depune proiectele cu un punctaj autocalculat de 70 puncte.

SESIUNEA I DE FINANȚARE AFCN 2024

Ca în fiecare an, Administrația Fondului Cultural Național va deschide sesiunea de finanțare I, 2024 la data de 1 septembrie. Pentru proiecte culturale din domeniile: arte vizuale, teatru, muzică, dans, artă digitală și noile medii, educație prin cultură, intervenție culturală, patrimoniu material și imaterial, AFCN alocă sume între 70.000 și 85.000 lei. Contribuția proprie a operatorilor culturali este de minimum 10%. Pot aplica organizații non-guvernamentale și societăți comerciale cu activitate în domeniul cultural.

Oportunități de finanțare IMM – toamnă 2023

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: