Scurt istoric al programului

Încă din luna ianuarie 2017, când ordonanța de aprobare a Start-up Nation a fost publicată în Monitorul Oficial, acest program a stârnit interesul antreprenorilor, mai mult decât oricare alte programe cu finanțare guvernamentală sau europeană, promițând condiții mai avantajoase de finanțare și un buget mai mult decât generos. După publicarea, în data de 28 februarie, a unei variante intermediare de norme de aplicare, declarațiile din spațiul public ale unor angajați ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) au făcut să circule foarte multe zvonuri – mai cu seamă despre cât de ușor va fi de accesat programul – dar mai puține certitudini. Existau multe întrebări la care consultanții și publicul larg așteptau răspuns.

Vineri, 5 mai, Ministerul a publicat o nouă variantă a normelor de aplicare pentru Start-up Nation, fără a menționa însă dacă este varianta finală a acestor norme sau doar o altă variantă intermediară. Ce s-a adeverit și ce nu, din informațiile vehiculate în spațiul public, analizăm în cele ce urmează.

Modalitatea de finanțare

Încă de la apariția primei variante a normelor de aplicare, antreprenorii au sesizat că nu se face nici o mențiune referitoare la modalitatea de plată a ajutorului, principala variantă avansată fiind aceea că plata se va face în sistem de rambursare – cu alte cuvinte beneficiarul de ajutor va plăti din fonduri proprii cheltuielile eligibile, urmând să își recupereze aceste sume pe baza documentelor prezentate. Ulterior, reprezentații Ministerului au precizat că ajutorul se va putea acorda și în sistemul cererilor de plată – beneficiarul prezintă facturi emise de furnizori și, după verificarea lor, primește sumele cuvenite, pe care ulterior le virează furnizorilor.

Ce precizează actualele norme de aplicare? Plata ajutorului către beneficiar se poate face atât prin cerere de rambursare, cât și prin cerere de plată, dar, atenție! ”ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea (adică activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar) sunt puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile”. Cu alte cuvinte, chiar dacă beneficiarul va opta pentru finanțare prin cereri de plată, prezentând doar facturi de la furnizori, el este obligat să instaleze echipamentele înainte de a primi finanțare pentru acestea. Altfel spus, beneficiarul finanțării trebuie să negocieze cu furnizorul de echipamente ca acesta să le livreze, acordând un termen de plată și urmând să încaseze banii doar după verificarea echipamentelor de către organismele abilitate.

Cheltuielile eligibile

Tipul și valoarea cheltuielilor eligibile au făcut obiectul unui ping-pong on-line permanent între angajații MMACA și publicul larg, declarațiile schimbându-se de la o săptămână la alta.

În primul rând – ce se întâmplă cu TVA? Varianta inițială a normelor de aplicare prevedea că TVA nu este cheltuială eligibilă, dar în prezent se menționează că TVA este eligibilă pentru societățile neplătitoare de TVA. Fiind vorba de start-up-uri, această precizare pare superfluă, în contextul în care toate societățile nou înființate sunt, în mod automat, neplătitoare de TVA. Afirmația a căpătat sens însă când în spațiul public s-a vehiculat posibilitatea înregistrării mai rapide a beneficiarilor Start-up Nation în scopuri de TVA. Antreprenorii însă ar trebui să fie precauți când vine vorba de această ”simplificare”, pentru că dacă vor opta pentru înregistrarea în scopuri de TVA, vor trebui în mod automat să își suporte singuri TVA în cadrul proiectului, acesta devenind neeligibil.

În al doilea rând – salariile sunt sau nu eligibile în Start-up Nation? Prima variantă publicată a programului nu includea și cheltuielile salariale printre cele eligibile. Ulterior, s-a vehiculat eligibilitatea acestora undeva între 6 luni și 1 an, iar în prezent normele de aplicare menționeză doar că ”salariile se decontează la nivelul salariului mediu, inclusiv contribuțiile aferente angajatorului”. Cum durata de implementare a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 29 septembrie 2017 și 29 septembrie 2018 (deci un an), deducem ca perioada de eligibilitate a salariilor ar putea fi de maxim 1 an de zile.

Modificări față de primele variante ale normelor Start-up Nation

De la prima la cea mai recentă variantă a normelor de aplicare pentru Start Up Nation au apărut și alte modificări. De pildă, acum sunt menționate între cheltuielile eligibile: autoturismele, autobuzele, microbuzele, bicicletele, mopedele, motocicletele și rulotele cu sau fără motor pentru comerț stradal. La acestea se adaugă și autoutilitarele, eligibile încă de la lansarea programului. Se introduce însă o limită de 36.000 lei fără TVA pentru autoturisme, dar nu este clar dacă limita se referă doar la acestea sau și la restul vehiculelor enumerate.

În schimb renovarea spațiilor este în continuare neeligibilă, în condițiile în care este permisă achiziția de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Tot neeligibile sunt și cheltuielile privind avizele sau alte taxe decât TVA nedeductibil, comisioanele, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului.

Cea mai recentă variantă a normelor de aplicare introduce și alte noutăți în ceea ce privește cheltuielile:

–        Beneficiarii de ajutor în cadrul programului sunt obligați să prezinte minim 3 oferte pentru fiecare achiziție. Atenție! această condiție este obligatorie, și nu opțională, iar de îndeplinirea ei depinde acordarea sprijinului financiar.

–        O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar al programului de finanțare și pe cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil.

Din actuala variantă a normelor de aplicare, a dispărut obligativitatea vreunui plafon pentru cheltuielile cu active corporale sau necorporale, ceea ce înseamnă că, în principiu, un beneficiar va putea să solicite acordarea de finanțare chiar și exclusiv pentru salarii, chirie, software – desigur, asumându-și că va pierde cele 10 puncte care se acordă pentru achiziționarea de echipamente tehnologice de minim 50% din valoarea finanțării.

Obligațiile asumate

Prima variantă a publicată a programului prevedea obligativitatea angajării a 2 salariați cu normă întreagă pe o perioadă de minim 3 ani de zile. În Parlament, ordonanța de aprobare a programului a fost modificată, iar acum condiția este angajarea a unui salariat cu normă întreagă pe minim 2 ani.

Momentul la care trebuie atestată îndeplinirea acestei obligații nu este însă clar, întrucât în normele de aplicare se vorbește când de ”momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare”, când de ”data depunerii primei cereri de plată sau rambursare”. Pentru un antreprenor, diferența dintre cele două momente de timp este esențială!

Criteriile de evaluare

De la momentul apariției programului și până în prezent, criteriile de evaluare au suferit numeroase modificări, forma actuală fiind următoarea:

Conform grilei actuale de evaluare, punctajul cel mai mare se acordă activităților de producție si celor de IT (doar CAEN 6201). Atenție! – obținerea punctajului la criteriul D9 este problematică pentru o investiție în domeniul IT, în contextul în care ”echipamentele tehnologice” se consideră a fi cele menționate la capitolele 2.1 și 2.2 din H.G. 2139/2004. Această Hotărâre de Guvern, veche de 13 ani, reglementează duratele de funcționare ale mijloacelor fixe, dar este neactualizată și depășită din punct de vedere moral, cu greu aplicabilă unor tehnologii de ultimă generație. Referirea la modul de definire a echipamentelor tehnologice a dispărut din forma actuală a normelor de aplicare, dar ea era prezentă în prima variantă publicată. Criteriul de evaluare rămâne valabil, deși sensul sintagmei „echipamente tehnologice” ar avea nevoie de clarificări / actualizări.

Concluzia noastră

Actuala formă a normelor de aplicare a programului Start-up Nation este încă una intermediară, întrucât ele nu au fost aprobate prin Ordin de Ministru. Drept urmare, este posibil ca în perioada următoare să mai apară modificări ale normelor, mai ales că au rămas multe aspecte de clarificat.

Vestea bună? Înregistrarea unei firme la Registrul Comerțului se poate face într-o săptămână!

Start-up Nation – intre mit si realitate
Etichetat pe:

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: