Finalul lunii Februarie vine cu o surpriză pentru antreprenorii mai mult sau mai puțin debutanți: reciclarea programului START UP NATION. Ultima ediție a Start Up Nation a avut loc în anul 2019 și nu mai trăgeam multe speranțe să-l revedem.

Noua ediție păstrează regulile vechiului Start Up Nation, cu câteva diferențe notabile. Prima este chiar grila de evaluare.

NOUTĂȚI START UP NATION 2022

 • Se introduce criteriul ”pondere în cifra de afaceri totală” conform situației ONRC. Punctajul maxim (20 puncte) se acordă pentru activitățile de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1%. Ghidul propus vine și cu o listă a acestor coduri CAEN. Cele care pot obține punctaj maxim sunt:
  • 0812
  • 1013, 1051, 1071, 1413, 1610, 1721, 1812
  • 2221, 2222, 2223, 2229, 2363, 2511, 2550, 2562, 2932
  • 3109, 3832
  • 6201, 6202, 6209, 6311
  • 7111, 7112, 7311
  • 8622, 8623, 8690.
 • În noul ghid Start Up Nation se introduce o contribuție proprie a Solicitantului (minim 5%). Pentru punctajul maxim (20 puncte) este necesară o contribuție proprie de 15%.
 • Vor fi punctate investițiile ”verzi” (10 puncte). Acestea sunt instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie. Se califică drept verzi și sistemele care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
 • În noul ghid Start Up Nation se introduc două criterii care privesc pregătirea profesională a asociaților/acționarilor Solicitantului:
  • Dacă cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății a urmat o formă de pregătire antreprenorială, se acordă 5 puncte.
  • Dacă cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății a urmat o formă de pregătire pentru competențe digitale, se acordă încă 5 puncte.

Pentru aceste două criterii, antreprenorul poate declara și pe proprie răspundere, sub sancțiunea revocării finanțării, că până la momentul decontului va urma astfel de cursuri.

 • Se introduce un criteriu care vizează componenta de inovare a proiectului. Pentru acordarea punctajului la acest criteriu, planul de afaceri trebuie să fie bazat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție. SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice. Se acordă 10 puncte.
 • Se introduc praguri diferențiate de finanțare funcție de numărul de locuri noi de muncă create:
  • 100.000 lei pentru 1 loc de muncă;
  • 200.000 lei pentru 2 locuri de muncă.

Din fericire, se elimină criteriul de departajare legat de numărul de locuri noi de muncă create, care a creat o competiție artificială în cadrul SUN 2018/2019.

 • Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”.
 • Nu sunt eligibile în cadrul programului societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale programului Start –Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni.

CE RĂMÂNE NESCHIMBAT LA START UP NATION 2022 FAȚĂ DE EDIȚIA 2018/2019

 • Se menține criteriul de evaluare care vizează ponderea echipamentelor tehnologice în bugetul proiectului. Pentru punctajul maxim (20 puncte), această pondere trebuie sa fie de minim 60%.
 • Se punctează în continuarea (10 puncte) proiectele depuse de asociații/acționarii care NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.
 • Lista cheltuielilor eligibile rămâne neschimbată, însă plafoanele de finanțare au fost modificate:
  • Plafonul pentru mașini crește de la 36.000 lei la 50.000 lei.
  • Salariile, chiria și utilitățile rămân eligibile, însă se introduce o cotă forfetară de 5.000/10.000 lei pentru toate aceste cheltuieli (diferențiat, funcție de numărul de locuri noi de muncă create).
  • Cheltuielile pentru realizarea unei pagini web (intitulat acum ”voucher digital”) cresc de la 4.000 lei la 25.000 lei.

DEPARTAJAREA proiectelor START UP NATION

Avesta este un aspect extrem de controversat al ultimei sesiuni de proiecte pentru Start Up Nation. Bine, și al altor sesiuni de finanțare recente. Vorbim despre criteriile de departajare în caz de punctaj egal.

Nevoia de finanțare este mare. Tocmai de aceea antreprenorii încearcă să își maximizeze șansele de succes prin obținerea punctajului maxim (100 de puncte). Trebuie să ai însă în vedere și optimizarea criteriilor de departajare la punctaj egal. Pentru Start Up Nation 2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului propune următoarele criterii:

 1. punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare) – proiectele cu șanse să obțină finanțare vor trebui dezvoltate doar pe cele 29 de CAEN prioritare.
 2. punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare) – ponderea echipamentelor va trebui să fie de minim 60%.
 3. punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare) – vor obține finanțare doar proiectele care propun instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie (nu se propune și un prag valoric pentru această componentă).
 4. punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare) – firmele care obțin finanțare vor trebui să includă în acționariatul lor o persoană cu pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc).
 5. punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare) – firmele care obțin finanțare vor trebui să includă în acționariatul lor o persoană cu competențe digitale certificate (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc).
 6. punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare) – vor avea șanse la finanțare doar firmele înființate de antreprenori debutanți, care NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.
 7. punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare) – va fi necesar ca antreprenorii să achiziționeze brevete de invenție, pentru a avea o șansă să obțină finanțare. Fără acest criteriu, punctajul maxim obținut va putea fi de 90 de puncte.
 8. valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente – este de așteptat ca acesta să fie primul criteriu de departajare ca va conta cu adevărat.
 9. data şi ora înscrierii în program – întrucât procentul investiției în echipamente (rămâne de clarificat cu câte zecimale), este puțin probabil să fie identic între doi Solicitanți, cel mai probabil nu se va ajunge la o departajare tip primul venit – primul servit.

Urmărim cu interes dezbaterile din jurul ghidului Start Up Nation 2022 și te ținem la curent.

Dacă ai o idee pentru un start up și vrei să aplici la Start Up Nation 2022, scrie-ne ca să pregătim din timp proiectul tău!

Start Up Nation 2022 – finanțare pentru IMM-uri

2 comentarii la „Start Up Nation 2022 – finanțare pentru IMM-uri

Lasă un comentariu