În data de 3 Decembrie 2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) a publicat o nouă variantă a Normelor de Aplicare pentru programul Start Up Nation 2018 și a anunțat lansarea programului în ”a doua decadă” a lunii Decembrie.

Noile norme prezintă modificări minore față de varianta anterioară, dar câteva dintre ele merită analizate în amănunt.

Eligibilitatea solicitanților

Urmare a valului de proiecte Start Up Nation 2017 vândute pe Olx, MMACA introduce o nouă restricție: nu au voie să solicite finanțare Start Up Nation 2018 acționarii/asociații societăților care au semnat acord de finanțare și au înstrăinat parțial sau total părți sociale. Cu alte cuvinte, Ministerul încearcă să prevină situația în care unii ”întreprinzători” fac o afacere din vânzarea proiectelor an de an.

Mențiunea pare importantă, dar este redundantă, pentru că se introduce și precizarea: ”solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020”. Cu alte cuvinte, cu sau fără înstrăinarea părților sociale, un asociat poate participa o singură dată la program.

Tot ca urmare a experiențelor din 2017, se introduce și precizarea că nu pot beneficia de finanțare antreprenorii care au semnat contractul de finanțare dar au renunțat la implementare fără să notifice MMACA. Clauza își are originea cel mai probabil în faptul că mulți antreprenori au ”uitat” să mai implementeze proiectele, lăsănd MMACA să se încarce cu creditele bugetare aferente acestora.

Echipamente eligibile

Spre deosebire de normele publicata în luna Octombrie 2018, se reintroduce parțial o clarificare datând din luna Martie 2018 – ”în categoria echipamentelor pentru care se obtine punctaj suplimentar sunt asimilate urmatoarele: mijloace fixe si obiecte de inventar pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, terenuri artificiale pentru sport”. Deși mulți așteptau și clarificarea statutului telefoanelor mobile și a tabletelor, care au creat multe probleme în 2017, MMACA a ales variata cea mai simplă – pe Start Up Nation 2018 ”tabletele si telefoanele mobile nu se finanțează”.

Tot urmare a experienței din 2017, se introduce precizarea că ”în categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice”.

O modificare interesantă apare în cazul eligibilității salariilor, chiriilor și utilităților – deși pentru acestea se menține plafonul de decontare de maxim 30%, se precizează în mod expres că acest procent trebuie respectat atât la depunerea proiectului, cât și la depunerea decontului. Cu alte cuvinte, cei 30% se vor recalcula funcție de suma efectiv cheltuită de fiecare Beneficiar. O altă precizare importantă vine în ceea ce privește momentul decontării acestor cheltuieli – ”decontarea se face în tranșa a doua”.

Tot în tranșa a doua se vor putea deconta și cheltuielile cu consultanța, care rămân în valoare maximă de 8.000 lei. Se reduc însă cheltuielile cu realizarea site-ului (de la 8.000 lei la 4.000 lei) și cu cursurile de antreprenoriat (de la 3.000 lei la 1.000 lei).

Se introduce și o restricție interesantă: ”societatile, asociatii/actionatii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului Start Up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului”. Restricția nu se aplică la nivel de beneficiar, ci la nivel de întreg program!

Procedurile de achiziții pentru Start Up Nation 2018

Încă de la varianta anterioară a normelor de aplicare, ne-am exprimat îngrijorarea că eliminarea reglementărilor clare privitoare la procedurile de achiziție lasă loc la interpretări abuzive. Din păcate, situația nu doar că nu s-a ameliorat, dar chiar s-a agravat prin introducerea următorului paragraf: ”în cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea principiului celor 3 E, AIMMAIPE poate solicita clarificări sau poate refuza plata”.

Fără o definire clară a principiului celor 3E, AIMMAIPE poate refuza oricând, fără drept de apel, decontarea cheltuielilor, și o poate face chiar fără a solicita clarificări!

Modalitatea de decontare a cheltuielilor

Față de varianta publicată în luna Octombrie 2018, se menține sistemul decontării cheltuielilor în 2 tranșe – avans de 30% și 1 cerere de plată/rambursare. Diferența apare însă în ceea ce privește avansul – acesta nu mai poate fi folosit pentru plata cheltuielilor forfetare (salarii, chirii, utilități), ci doar a echipamentelor.

Termene de implementare Start Up Nation 2018

Amânarea de la o lună la alta a programului a determinat și prorogarea termenelor, astfel încât s-a ajuns ca evaluarea  proiectelor să se facă acum până la 31 Mai 2019, iar semnarea contractelor de finanțare până la 28 Iunie 2019. Implementarea proiectelor se va termina deci în…20-20!

Start Up Nation 2018 – reguli (in parte) noi

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: