Conform Catalogului Surselor de Finanțare – ediția Septembrie 2017, publicat de ADR Centru, în perioada următoare se vor deschide o serie de linii de finanțare adresate societăților comerciale, una dintre acestea fiind cea adresată incubatoarelor de afaceri (POR 2.1B). Într-o primă fază, Ministerul Dezvoltării Regionale a publicat spre consultare ghidul specific pentru această prioritate în 22 Februarie, consultarea publică urmând să aibă loc până pe data de 21 martie 2017. Deși după acest moment AMPOR nu a mai venit cu actualizări referitoare la această prioritate de finanțare, publicarea variantei finale a ghidului solicitantului este așteptată să aibă loc în luna Octombrie.

CE ESTE UN INCUBATOR DE AFACERI

Incubatoarele de afaceri (denumite în mod curent hub-uri antreprenoriale) sunt structuri care funcționează în baza legii 102/2016, fiind gestionate de un administrator. Conform legii, incubatorul este o ”structura de sprijin al afacerilor, organizata in infrastructura incubatorului de afaceri intr-un spatiu adecvat, in care sunt localizati rezidentii incubatorului, gestionata de un administrator, care urmareste crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru intreprinderile mici si mijlocii nou-infiintate, stimulandu-le potentialul de dezvoltare si de viabilitate, ajutandu-le sa se dezvolte in perioada de inceput, prin asigurarea unor facilitati comune si a suportului managerial necesar”. În cadrul acestei structuri își au sediul ”rezidenții”, adică firmele care beneficiază de facilitățile oferite de incubator. Rezidenții beneficiază de facilitățile oferite de incubator timp de 3 ani de zile (denumit ”ciclu de incubare”), după care sunt supuși monitorizării timp de 2 ani.

Hub-urile antreprenoriale pot avea caracter general (adresate oricărui tip de rezidenți) specific, pe sectoare de activitate. De exemplu, un incubator de afaceri se poate adresa doar antreprenorilor arhitecți, urmând să le ofere acestora dotări necesare pentru desfășurarea activității.

CE TIPURI DE SERVICII TREBUIE SĂ OFERE UN INCUBATOR DE AFACERI

În cadrul hub-ului, rezidenții au dreptul să beneficieze de toate serviciile care le sunt necesare în vederea dezvoltării afacerii, de la servicii de contabilitate și până la servicii de formare, cum ar fi:

a)     consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente;
b)     accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței;
c)     servicii profesionale financiare, de contabilitate și juridice;
d)     cumparare colectivă de servicii și produse;
e)     accesul la fonduri non-guvernamentale pentru dezvoltarea economică;
f)     accesul la surse de finanțare, investiții și capital de lucru;
g)     contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc;
h)     transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare si dezvoltare;
i)     servicii privind internaționalizarea IMM-urilor;
j)     servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri.

CUM FUNCȚIONEAZĂ UN INCUBATOR DE AFACERI

Hub-ul de afaceri are drept principal obiectiv sprijinirea dezvoltării de noi afaceri, de la faza de idee și până la etapa de creștere a acestora. Într-o primă fază (pre-incubare) antreprenorul este sprijinit în sensul evaluării ideii lui de afaceri și poate participa la activități de training, obiectivul final fiind ca acesta să își dezvolte un plan de afaceri. Acest plan se aprobă de către administratorul incubatorului, urmând ca acesta să monitorizeze implementarea lui. Dacă i se aprobă planului de afaceri, antreprenorul devine rezident al incubatorului, intrând astfel în etapa a doua – incubarea. Această etapă are o durată de 3 ani, timp în care antreprenorul beneficiază în cadrul hub-ului de serviciile menționate anterior, cu scopul de a-l sprijini pe acesta în dezvoltarea afacerii. Obligația rezidentului este de a crea cel puțin un loc de muncă în termen de 6 luni de la intrarea în hub, pe care să îl mențină timp de 3 ani. Dacă după 3 ani firma rezidentă a hub-ului își dovedește viabilitatea, aceasta intră în etapa a treia, respectiv de post-incubare. În această etapă, antreprenorul nu mai poate fi rezident al hub-ului, dar poate beneficia în continuare de servicii suport în cadrul acestuia. Chiar dacă antreprenorul nu mai beneficiază de servicii din partea hub-ului după cei 3 ani de incubare, acesta va fi în continuare monitorizat timp de 2 ani.

CE FINANȚARE POATE PRIMI INCUBATORUL DE AFACERI

Finanțarea acordată este de minim 200.000 euro și maxim 7 milioane de euro.

Cofinanțarea solicitantului este de 30% pentru regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest, Centru și 45% pentru regiunea Vest. Regiunea București-Ilfov nu este eligibilă. Sunt eligibile atât incubatoarele din mediul urban cât și cele din mediul rural, dar doar cu condiția ca acestea să fie sectoriale. Sectoarele eligibile sunt cele definite în Strategia Națională de Competitivate 2014-2020, respectiv:

–        turism și ecoturism;
–        textile și pielărie;
–        lemn și mobilă;
–        industrii creative;
–        industria auto și componente;
–        tehnologia informațiilor și comunicațiilor;
–        procesarea alimentelor și băuturilor;
–        sănătate și produse farmaceutice;
–        energie și management de mediu;
–        bioeconomie.

Finanțările oferite prin intermediul POR 2.1B permit atât crearea unui incubator (hub) nou, cât și dezvoltarea unuia existent. Pentru hub-urile noi, acestea trebuie să își obțină titlul (certificatul) de incubator de afaceri în termen de 6 luni de la finalizarea proiectului. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt:

–        lucrările de construcție (inclusiv asigurarea utilităților);
–        achiziția de echipamente;
–        achiziția de brevete/licențe;
–        achiziția de servicii ce urmează a fi furnizate rezidenților: contabilitate, marketing, training, etc.

Obligațiile pe care solicitantul trebuie să și le asume pentru obținerea finanțării sunt:

a)     rata de supraviețuire a firmelor incubate la finalul ciclului de incubare (3 ani) – se va măsura la 3 ani de la finalizarea investiției. Pentru punctaj suplimentar în procesul de evaluare, aceasta ar trebui să fie mai mare de 70%.
b)     numărul mediu de salariați per firmă incubată – se va măsura la 3 ani de la finalizarea investiției. Pentru punctaj suplimentar în procesul de evaluare, aceasta ar trebui să fie mai mare de 70%.
c)     gradul de ocupare al incubatorului (ca suprafață) – se va măsura la 2 ani de la finalizarea investiției. Pentru punctaj suplimentar în procesul de evaluare, aceasta ar trebui să fie mai mare de 70%.

Aceștia de mai sus reprezintă indicatori de monitorizare, vor fi asumați de către solicitant în cererea de finanțare și vor fi evaluați după finalizarea implementării proiectului. Nerespectarea obligațiilor asumate duce la retragerea finanțării și recuperarea integrală a sumelor acordate.

În imagine, un hub din Berlin, pe care îl recomandăm cu căldură.

Se apropie startul finanțărilor pentru hub-uri (incubatoare de afaceri)

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: