Ministerul Fondurilor Europene a publicat varianta finală a ghidului solicitantului pentru programul România Start Up Plus, depunerea proiectelor urmând să poată fi făcută până la data de 31.10.2016.

on your mark

Pentru că interesul față de programul Start-Up Plus este foarte mare, în special din partea potențialilor antreprenori, reamintim că acest program se implementează în două mari etape, după cum urmează:

1.     Selectarea administratorilor

Într-o primă fază, vor fi selectați administratorii fondurilor, practic intermediarii între MFE și antreprenori. Antreprenorii nu pot acesa în mod direct aceste finanțări! Administratorul fondurilor va fi cel care va selecta, pe bază de plan de afaceri, antreprenorii care vor fi finanțați. Din cauza modului de acordare a finanțărilor, antreprenorii nu vor avea acces la aceste fonduri mai devreme de anul 2017.

2.     Acordarea finanțărilor

În a doua fază, antreprenorii vor primi finanțare în două tranșe de câte 75%, respectiv 25% din valoarea proiectului (planului de afaceri aprobat). A doua tranșă se va acorda numai după ce antreprenorul va face dovada că a obținut venituri în valoare de cel puțin 30% din valoarea proiectului. Spre exemplu, dacă un antreprenor obține o finanțare de 40.000 euro, acesta va primi într-o primă fază 30.000 euro, urmând ca după ce face dovada că are încasări din activitatea curentă de cel puțin 9.000 euro să poată solicita și a doua tranșă.

Modificări

Față de varianta inițială a ghidului publicată spre consultare în luna iulie 2016, ghidul final a suferit o serie de modificări, de interes pentru administratorii schemelor de antreprenoriat:

·       Programul de educație antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului va avea o durată de cel puțin 40 de ore, și nu 80 de ore cum a fost menționat în prima variantă a ghidului solicitantului. Programul de formare va trebui să fie autorizat de ANC.

·       Antreprenorii ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea finanțării vor trebui să efectueze un stagiu de practică de minim 40 de ore într-o organizație a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.

·       Se elimină obligativitatea antreprenorilor de a aloca 10% din valoarea planului de afaceri pentru servicii de consultanță.

·       Proiectele depuse în cadrul programului România Start-Up Plus vor putea fi implementate și în parteneriat.

·       Se elimină obligativitatea pentru expertul formare antreprenorială de a face dovada că deține certificat de formator în domeniul educației antreprenoriale și experiență de lector în cursuri de formare în domeniul educației antreprenoriale pentru cel puțin 100 de persoane. În varianta finală a ghidului, acesta trebuie să demonstreze că are experiență în design-ul și susținerea de sesiuni de formare în domeniul dezvoltării antreprenoriale.

·       Se elimină obligativitatea pentru coordonatorul activitate de mentorat de a face dovada că deține certificat de mentor în domeniul educației antreprenoriale și experiență în activități de mentorat sau consiliere pentru cel puțin 10 start-up-uri. În varianta finală a ghidului, acesta trebuie să demonstreze că are experiență în activități de mentorat și/ sau consultanță pentru dezvoltarea afacerilor și/sau experiență și cunoștințe în managementul și dezvoltarea unor întreprinderi.

Informații utile pentru antreprenori

Pentru potențialii antreprenori care doresc să își înscrie planul de afaceri în cadrul programului Start-Up Plus, prezentăm câteva informații utile cu privire la specificul finanțării acordate:

·       Finanțările vor fi disponibile pentru antreprenori abia în anul 2017, într-o primă fază fiind selectați doar așa numiții administratori ai schemelor de antreprenoriat.

·       Valoarea maximă a finanțării acordate pentru un start-up este de 40.000 euro.

·       Finanțarea este nerambursabilă și se acordă în procent de 100% din valoarea proiectului. Antreprenorul nu are deci obligația de a aduce o contribuție proprie.

·       Start-up-urile din regiunea București-Ilfov nu sunt eligibile pentru a obține finanțare.

·       Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

Având în vedere că în varianta finală a ghidului solicitantului pentru programul Start-Up Plus au fost corectate o mare parte a aspectelor semnalate pe durata sesiunilor de consultare publică cu privire la acest ghid, ne exprimăm speranța că acest program va avea un mai mare succes decât antecedetul său, programul România Start-Up, finanțat prin POSDRU 2007-2013, care a reușit performanța negativă ca doar 30 de mil. de euro din cele 100 de mil. alocate să ajungă la beneficiarii finali.

România Start-Up Plus: pe locuri, fiți gata…!

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: