Programul Microindustrializare, lansat de Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM începând cu data de 21 august 2018, este programul guvernamental care oferă cea mai generoasă finanțare pentru activitățile de producție din clasele CAEN 10 – 32. Valoarea maximă a finanțării acordate este de 450.000 lei, dar pentru a avea șanse în evaluare un antreprenor trebuie să își asume o contribuție proprie de 25%, adică 150.000 lei.

Întreprinderile aplicante pot fi mici sau mijlocii, dar microîntreprinderile sunt eligibile doar dacă sunt din Municipiul București.

Tipurile de cheltuieli eligibile sunt extrem de asemănătoare cu cele din programele Start-Up Nation și Comerț și Servicii 2017. Se pot finanța:

 1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT. Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004;
 2. Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 3. Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G;
 4. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 5. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate;
 6. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004;
 7. Realizarea unei pagini web  pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting);
 8. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 9. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;
 10. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante;
 11. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite;
 12. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării.

Ca și în cazul programului Comerț și Servicii 2017, și spre deosebire de programul Start-Up Nation, antreprenorul trebuie să facă investiția din surse proprii (sau să apeleze la un credit), urmând să îi fie rambursate cheltuielile de către stat.

În ceea ce privește programul Microindustrializare 2017, noutățile țin de grila de evaluare, unele din criteriile de evaluare fiind cel puțin discutabile. Astfel, se punctează:

–        Numărul de angajați existenți deja la momentul deschiderii aplicației. Pentru programul Comerț Servicii calculul se face la data de referință 31.12.2016 (conform bilanțului), evitându-se astfel crearea de condiții artificiale.

–        Dacă Solicitantul nu a mai beneficiat de finanțare prin programele pentru IMM, finanțatorul vrând probabil să încurajeze aplicanți noi să depună proiecte.

–        Numărul de locuri de muncă nou create și câte dintre ele sunt adresate unor absolvenţi începând cu anul 2012/ şomeri/ persoane defavorizate.

–        Valoarea procentului aferent aportului propriu.

–        Ponderea investitiilor în mijloace fixe.

–        Dacă Solicitantul a obținut sau nu profit la 31.12.2016.

–        Dacă Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate înfiinţată în baza Legii 31/1990. Acest ultim criteriu poate costa un antreprenor care a mai fost implicat în alte societăți 5 puncte și nu are nici o relevanță pentru capacitatea antreprenorului în cauză de a dezvolta activități de producție.

Cum programul Microindustrializare nu este nou, el derulându-se și în anul 2016, potențialii aplicanți ar trebui să aibă în vedere că în 2016 au fost finanțate 386 de proiecte, ultimul punctaj admis fiind de 60 de puncte. Cum în 2017 bugetul alocat programului acoperă doar 165 de proiecte, punctajul devine mult mai important. În 2016, proiectul numărul 165 a avut 95 de puncte.

Succes tuturor aplicanților!

Programul Microindustrializare – fratele mai mare

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: