Finalul anului 2018 poate aduce o nouă sursă de finanțare importantă pentru întreprinderile mici si mijlocii din mediul urban. Conform informațiilor vehiculate în spațiul public, se pregătește relansarea apelului POR 2.2. Apelul este destinat investițiilor cu valoare cuprinsă între 200.000 și 1.000.000 euro. După succesul din 2017, Ministerul Fondurilor Europene a realocat 173 de milioane de euro pentru reluarea acestui apel în 2018.

Până în momentul de față, nu a fost publicat ghidul aferent anului 2018. Dacă se mențin condițiile din anul 2017, întreprinderile mici și mijlocii care doresc să aplice trebuie să aibă în vedere următoarele condiții:

1.     Condiții pentru societate

Firma aplicantă trebuie să aibă cel puțin 1 an vechime și un număr de angajați cuprins între 3 și 249. Sediul trebuie să fie localizat în mediul urban. Cu titlu de excepție, pentru întreprinderile care au între 50 și 249 angajați, sediul poate fi și în mediul rural. Municipiul București, impreună cu județul Ilfov, nu sunt eligibile pentru a obține finanțare.

Este obligatoriu ca societatea să fi obținut profit din exploatare în anul anterior depunerii proiectului (în cazul de față, anul 2017).

De asemenea, aplicantul trebuie să activeze într-unul din domeniile de activitate (CAEN) eligibile pentru finanțare – lista codurilor CAEN eligibile

2.     Cofinanțare

Solicitantul trebuie să asigure o cofinanțare a proiectului, calculată funcție de dimensiunea întreprinderii și de regiunea de implementare a proiectului. Rata minimă de cofinanțare este de 30% și este aplicabilă microîntreprinderilor și întreprinderilor mici cu sediul în orice regiune, cu excepția regiunii Vest. Această regiune, de altfel, are și cele mai mari rate de cofinanțare: 45% pentru micro și întreprinderi mici și 55% pentru întreprinderi mijlocii.

Înaintea semnării contractului de finanțare, firma aplicantă va trebui să facă dovada că dispune de sumele necesare contribuției proprii, precum și de cele pentru susținerea cheltuielilor neeligibile (daca e cazul).

Exemplu: pentru o microîntreprindere din județul Brașov care dorește să obțină finanțarea minimă, de 200.000 euro, contribuția proprie este 90.000 euro.

3.     Investiție

Tipurile de investiții care pot fi realizate:

·       Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

·       Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

·       Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;

·       Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Nu sunt eligibile achizițiile de terenuri și/sau construcții, cheltuielile cu salariile, achizițiile de autovehicule, leasingul sau cheltuielile financiare.

În anul 2017, concurența pentru acest tip de finanțare a fost următoarea:

POR 2.2 – Surprize de final de an pentru antreprenori
Etichetat pe:        

Un comentariu la „POR 2.2 – Surprize de final de an pentru antreprenori

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: