UPDATE 21.06.2022: A fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 82/2022 „privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”. ATENȚIE: Cu toate acestea, noul ghid privind aceste granturi este pus în consultare publică între 22 iunie și 4 iulie 2022. Nu ne întrebați de ce avem OUG înainte de ghidul de final, că nu suntem guvernanți.

UPDATE: Codul CAEN corespunzător activității pentru case soliciți finanțarea trebuie să fi fost autorizat la data de 31 decembrie 2019!

UPDATE: Firmele care au tranzacționat părți sociale cu 90 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare vor fi penalizate prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

Programul de finanțare, așteptat cu mult interes de antreprenori, pare destinat să se reînnoiască cu un nou ghid al solicitantului și o nouă grilă de evaluare la fiecare câteva luni. Aflat la a șasea variantă de ghid al Solicitantului,  a POC 4.1.1 vine cu schimbări majore față de variantele anterioare. Ghidul POC 4.1.1. versiunea ”mai 2022”:

Ce rămâne la fel

Din ultima versiune a POC 4.1.1, doar categoriile de cheltuieli rămân neschimbate. Acestea sunt:

 1. Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;
 2. Cheltuieli cu dotări, precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente;
 3. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 4. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto;
 5. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 6. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
 7. cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare (maxim 20% din valoarea proiectului);
 8. Cheltuieli pentru consultanţă (în limita a 5.000 euro);
 9. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (în limita a 5.000 lei).

Ce diferit la noul ghid POC 4.1.1.

Conform ultimei propuneri de ghid publicată, se introduc două categorii distincte de granturi:

I. Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență.

 1. Se acordă doar pentru IMMurile din domeniile Invățământ, Sănătate și asistența socială, Alte activități de servicii.
 2. Valoarea lor este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro.
 3. Cofinanțarea este de 5% pentru CMI si microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii.
 4. Bugetul alocat permite finanțarea a cel puțin 298 proiecte.

II. Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență

 1. Se acordă doar pentru IMMurile din domeniile Industria Prelucrătoare, Construcții; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Transport și depozitare; Hoteluri și restaurante.
 2. Valoarea lor este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 500.000 euro.
 3. Cofinanțarea este stabilită la nivel de regiune, pe categorii de intreprinderi (micro, mici, mijlocii), conform prevederilor H.G. 311/2022. Aceasta diferă de la o regiune la alta și, în cazul Județului Ilfov, de la o localitate la alta. Spre exemplu, pentru întreaga Regiune Nord-Est, cofinanțarea este de 20% pentru microintreprinderi și intreprinderi mici, în timp ce pentru Oraș Bragadiru (Jud. Ilfov), cofinanțarea unei microintreprinderi este de 45%. Trebuie menționat și faptul că odată cu creșterea dimensiunii intreprinderii, crește și contribuția proprie solicitată – dacă o microintreprindere din Regiunea Nord-Est are o cofinanțare de 20%, pentru o intreprindere mijlocie aceasta este de 30%.
 4. Bugetul alocat permite finanțarea a cel puțin 716 proiecte.

Criteriile de eligibilitate rămân neschimbate (profit operațional în 2019, asigurarea sustenabilității proiectului pentru o perioadă de 3 ani, intreprinderea nu este în dificultate). La acestea se adaugă însă două noi criterii de eligibilitate:

 1. proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%].
 2. minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1  din  Regulamentul delegat (UE) 2021/2139. Simultan cu introducerea acestui criteriu de eligibilitate, se elimină și punctajul aferent investiției verzi, prezent în variantele anterioare ale ghidului.

Grila de evaluare tehnică este semnificativ modificată față de propunerile anterioare. Se introduc criterii precum:

 1. Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 in raport cu anul 2019;
 2. Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019.

Selecția proiectelor se va face în ordinea punctajului obținut. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții

Ce este neclar în noul ghid POC 4.1.1.

Propunerea de ghid publicată are o serie de neclarități, care vor trebui lămurite în varianta finală a ghidului:

 • Nu este certă eligibilitatea intreprinderilor cu domeniul de activitate aparținând Clasei R – Activități de spectacole. Această clasă este omisă în enumerarea domeniilor eligibile pentru granturile pentru prestare de servicii, însă apare menționată la un articol ulterior, referitor la aceeași categorie de granturi. Situația se repetă și pentru Clasa S – Alte activități de servicii.
  • Update 21.06.2022: în varianta publicată în Monitorul Oficial au rămas doar Clasa P – Învățământ, Clasa Q – Sănătate și asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii
  • Update 21.06.2022: Clasa R – Activități de organizare de spectacole NU este eligibilă
 • Contribuția proprie pentru beneficiarii de granturi pentru prestare de servicii este definită în două moduri distincte – fie 5/10/15% (funcție de dimensiunea intreprinderii), fie funcție de H.G. 311/2022, care prevede plafoane diferite pentru fiecare regiune în parte.
  • Update 21.06.2022: – rămâne 5/10/15%
 • Nu este clară eligibilitatea intreprinderilor din București și din anumite localități din Jud. Ilfov (Otopeni, spre exemplu). H.G. 311/2022, la care se face trimitere pentru calculul contribuției proprii, nu are prevederi pentru aceste regiuni.
  • Update 21.06.2022: – București este eligibil pentru 50.000 – 200.000 euro in domeniile Clasa P – Invățământ, Clasa Q – Sănătate și asistență socială, Clasa S – Alte activități de servicii.
UPDATE: Noul ghid POC 4.1.1. – editia de vara, 2022

Un comentariu la „UPDATE: Noul ghid POC 4.1.1. – editia de vara, 2022

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: