Vineri, 19 Octombrie 2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a publicat o nouă propunere pentru normele de aplicare aferente programului Start Up Nation 2018. Precedenta propunere, datând din luna Martie 2018, fusese publicată pe site pentru doar câteva ore, dispărând ulterior împreună cu tot site-ul Agenției pentru IMM. În cele ce urmează, facem o comparație între această efemeră variantă și cea actuală, dar ne referim și la prevederile programului de anul trecut. Concluzia noastră referitoare la noile norme o puteți găsi la finalul articolului.

Modificarea obiectivelor programului

Prima modificare interesantă se regăsește chiar în preambulul Normelor de Aplicare și se referă la obiectivele programului. Dacă anul trecut obiectivul era stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, anul acesta obiectivul este stimularea înființării de IMM cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană. Aceasta completare pare să fie în acord cu ultima variantă de grilă de evaluare, care introduce un criteriu referitor la ”densitatea IMM”. Amuzant este faptul că creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative dispare ca și obiectiv al programului.

Tot legat de criteriul densității IMM, respectiv de localizarea afacerii, pe tot parcursul noii propuneri apar referiri la locul în care vor fi create locurile de muncă. Astfel, se precizează că Solicitantul are obligația să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului. Cu alte cuvinte, cei care se gândeau să transfere afacerile în alte județe după finalizarea implementării vor avea dificultăți, pentru că locurile de muncă devin legate de locația proiectului.

Noi reguli de eligibilitate a cheltuielilor

Cheltuielile salariale, chiriile și utilitățile nu mai au un plafon de referința, ci se transformă în cheltuieli forfetare, într-o valoare cumulată de maxim 30% din planul de afaceri. Salariul, de exemplu, nu mai e plafonat la salariul mediu brut, ci împreună cu chiriile, utilitățile și serviciile de contabilitate poate reprezenta maxim 30% din cheltuielile eligibile. Se elimină de asemenea și obligativitatea menținerii salariilor la același nivel cu cel din proiect pe durata celor 2 ani de monitorizare.

Avantajul cheltuielilor de tip forfetar esta că pentru acestea nu e necesară justificarea cheltuielilor. De altfel, în noua variantă a Normelor de Aplicare, în cazul acestor cheltuieli dispar orice mențiuni referitoare la tipul de documente justificative necesare.

Urmare a problemelor în evaluare apărute anul trecut, normele de aplicare din 2018 vin și cu precizări referitoare la situația software la comandă – acesta este eligibil în limita a 60.000 lei și nu și pentru aplicanții cu cod CAEN 6201.  Din păcate, față de varianta propusă în luna Martie 2018, din normele de aplicare dispar clarificările referitoare la eligibilitatea telefoanelor mobile și a tabletelor, fapt ce va crea din nou probleme celor din sfera IT.

Procedura de achiziții este neclară

Dacă în 2017 Normele de Aplicare Start Up Nation prevedeau o minimă procedură de achiziție, în varianta 2018 dispar toate aceste mențiuni, iar beneficiarul are doar obligația ” de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienta, eficacitate)”.

Evident, în lipsa unor precizări clare referitoare la modul de interpretare a principiului celor 3E, este posibil să vedem din nou o aplicare neunitară a regulilor, fiecare evaluator în parte putând să aprecieze diferit, de exemplu, principiul eficacității. Eliminarea unui minim standard pentru procedurile de achiziții va da bătăi de cap și băncilor partenere în program, acestea fiind de cele mai multe ori primul filtru al eligibilității cheltuielilor.

Publicitatea programului

În plus față de varianta din 2017, în 2018 Beneficiarii vor avea obligația unei publicități a programului Start Up Nation. Astfel, aceștia vor trebui să afișeze la locația de implementare a proiectului, atât la interior cât și la exterior, plăcuțe cu denumirea programului. Pentru aceste plăcuțe a fost introdusă și o categorie specială de cheltuieli eligibile, valoarea acestora putând fi maxim 500 lei.

Dacă introducerea acestei minime forme de publicitate a programului este în acord și cu cerințele întâlnite în cazul programelor europene, sancțiunea pentru nerespectarea regulilor este una extremă: ”nerespectarea regulilor de promovare/ publicitate a programului conduce la neacordarea/recuperarea ajutorului financiar nerambursabil”. Cum regulile de publicitate fac referire și la aprecieri de natură subiectivă, de exemplu dacă placa exterioară este amplasată ” în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru traficul de persoane”, o sancțiune atât de drastică poate din păcate să lase loc unor interpretări abuzive.

Mecanismul de plată

În premieră, în anul 2018 apare posibilitatea solicitării unul avans în cuantum de 30% din valoarea proiectului. Acest avans poate fi solicitat în termen de maxim 5 luni de la semnarea contractului și poate fi folosit atât pentru plata echipamentelor, cât și a cheltuielilor forfetare (chirii, salarii). Beneficiarii care nu solicită avansul în termen de 5 luni pierd dreptul la această facilitate.

În afara avansului, Beneficiarii mai pot întocmi o singură cerere de plată/rambursare, întrucât conform noilor norme decontarea cheltuielilor poate fi făcută doar în 2 tranșe. Cei care nu solicită avans vor avea dreptul la o singură cerere de plată/rambursare.

Calendarul programului

Odată cu apariția noilor norme de aplicare, avem pentru prima dată și un calendar estimativ al programului Start Up Nation 2018. Evaluarea cererilor de finanțare se va face până pe 30 Aprilie 2019, iar semnarea contractelor de finanțare se va face până pe 31 Mai 2019. Beneficiarii vor putea depune deconturile până cel târziu 31 Mai 2020.

Varianta Normelor de Aplicare propusă spre dezbatere nu este una finală și, categoric, poate fi îmbunătățită. Față de variantele anterioare, aceste norme sunt mult mai fluide, lăsând loc de interpretări, fapt ce este în defavoarea tuturor părților implicate. Devine însă din ce în ce mai clar că nu se va renunța la criteriul densității IMM, acesta apărând și în norme. Din păcate, nici acum nu este clar dacă se referă la sediul social, punctul de lucru la care se implementează proiectul sau ambele. În ceea ce ne privește, vom transmite observațiile noastre Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în speranța că acesta dorește eficiență și nu ambiguitate în implementarea programului.

Noi reguli pentru Start Up Nation

Lasă un comentariu