Informații noi despre granturile COVID la 14 Septembrie 2020. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) publică spre consultare ghidurile pentru cele 3 măsuri de ajutor destinate firmelor afectate de pandemia de COVID-19. Acesta ar trebui să reprezinte unul dintre ultimii pași înainte de lansarea efectivă a acestor programe. Din nefericire, rămân în continuare destul de multe necunoscute.

Iată cele mai importante informații din cele 3 ghiduri publicate, pe lângă ceea ce știam deja:

MICROGRANTURI

  • Valoarea grantului este de 2.000 Euro, fără contribuției proprie din partea solicitantului.
  • Se acordă pentru întreprinderile care la 31 Decembrie 2019 nu aveau nici un angajat. PFA-urile și ONG-urile din anumite domenii de activitate sunt de asemenea eligibile.
  • Solicitanții (cu excepția PFA-urilor) trebuie să aibă cel puțin un an vechime la data depunerii proiectului. PFA-urile pot să fie înființate până cel târziu la 1 februarie 2020.
  • Solicitanții întreprinderi (S.R.L) trebuie să aibă o cifră de afaceri de minim 5.000 euro în 2019.
  • Finanțarea se va face în sistem primul venit, primul servit.
  • Grantul poate fi folosit pentru: cheltuieli cu materii prime, furnizori (datorii), echipamente de protecție, achiziții de echipamente, plata datoriilor către bugetul de stat.
  • Depunerea proiectelor va fi anunțată cu 3 zile înainte, iar aplicația va rămâne deschisă timp de 5 zile lucrătoare.
  • Microgranturile sunt incompatibile cu granturile pentru capital de lucru: firmele care solicită microgrant nu vor putea solicita și grant pentru capital de lucru.
  • Solicitantul al cărui proiect a fost aprobat are la dispoziție 90 de zile de la momentul primirii banilor pentru a face cheltuielile pe care și le-a asumat.

GRANTURILE „COVID” PENTRU CAPITAL DE LUCRU

  • Se acorda firmelor (S.R.L., S.A.) cu activități în domenii ca: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, organizare evenimente.
  • Doar firmele care dețin Certificat pentru situații de urgență (indiferent de tipul certificatului – albastru/galben) pot solicita aceste granturi.
  • Solicitanții trebuie să fi obținut profit, conform bilanțului, în 2019 SAU 2018.
  • Firmele care doresc capital de lucru trebuie să își mențină sau să își crească numărul de angajați, de la data depunerii proiectului, pentru o perioadă de minim 6 luni.
  • IMM-urile pot cere 15% din cifra pe afaceri pe 2019, dar nu mai mult de 150.000 euro. Contribuția proprie este 15%.
  • Întreprinderile legate (între care există legături la nivelul acționariatului) nu pot solicita granturi cumulat în valoare de mai mult de 250.000 euro.
  • Grantul poate fi folosit pentru: cheltuieli cu materii prime, furnizori (datorii), echipamente de protecție, achiziții de echipamente, plata datoriilor către bugetul de stat.
  • Codul CAEN aferent finanțării trebuie să fie autorizat la momentul depunerii proiectului.
  • Finanțarea se va face în sistem primul venit, primul servit.
  • Depunerea proiectelor va fi anunțată cu 3 zile înainte, iar aplicația va rămâne deschisă timp de 5 zile lucrătoare.

GRANTURILE „COVID” PENTRU INVESTIȚII

  • Se acorda firmelor (S.R.L., S.A.) din anumite domenii de activitate, conform O.U.G 130/2020.
  • Solicitanții care doresc să obțină granturi pentru investiții trebuie să fi avut activitate de minim 1 an la data depunerii cererii de finanțare și să fi înregistrat profit în 2019 SAU 2018.
  • Firmele solicitante trebuie să își mențină activitatea 3 ani de la data finalizării proiectului ȘI să genereze 50% dintre veniturile previzionate în primii dintre acești 2 ani.
  • Grantul poate fi folosit pentru: construcții, achiziții de echipamente, software, terenuri, cheltuieli de promovare.
  • Codul CAEN aferent finanțării trebuie să fie autorizat la momentul depunerii proiectului.
  • Depunerea proiectelor va fi anunțată cu 3 zile înainte.
  • Implementarea proiectului trebuie făcută până cel târziu 31 Decembrie 2020, după care vor urma cei 3 ani de monitorizare a actrivității.
  • TVA deductibil nu este eligibil.
  • Contribuția proprie este de minimum 30% pentru Bucuresti-Ilfov și 15% pentru restul regiunilor de implementare.

ÎNTREBĂRI DESCHISE

Chiar și după publicarea ghidurilor finale, cele 3 programe rămân cu multe necunoscute:

 • Nu au fost publicate și tipizatele pentru cele 3 tipuri de granturi (Declarații, Plan de afaceri, etc).
 • Nu se știe dacă grila de evaluare pentru granturile de investiții va rămâne cea din O.U:G 130/2020 sau va fi modificată. În acest moment există în Parlament o propunere de modificare a grilei.
 • Nu avem un termen estimativ de lansare a aplicațiilor pentru cele 3 granturi. Știm doar că depunerea lor se va putea face pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro/auth/login.
 • Solicitanții pot deja să își creeze cont.
Informații noi despre granturile COVID

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: