UPDATE: Apelul „România profesională” a fost anulat și relansat pe data de 7 Decembrie 2017, cu termen limită de depunere 28 Februarie 2018.

Descarcă de aici prezentarea succintă a apelului relansat!

Începând cu data de 12 Octombrie 2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman lansează apelul dedicat întreprinderilor mari care doresc să își pregătească personalul, finanțările intrând sub incidența ajutorului de stat. Apelul ”România profesională – întreprinderi competitive” va fi deschis până pe data de 12 decembrie 2017, alocarea financiară disponibilă acoperind cel puțin 100 de proiecte depuse în regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

Care sunt condițiile pentru finanțare?

În primul rând, apelul de proiecte se adresează exclusiv întreprinderilor mari, cu mai mult de 250 de angajati, care au sediul social sau un punct de lucru în orice regiune a țării, cu exceptia regiunii București-Ilfov. Finanțarea vizează acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de stat, întreprinderilor care doresc să își specializeze managerii și personalul din departamentul de resurse umane. Atenție însă: pentru ca proiectul să fie eligibil, trebuie ca un număr de minim 50 de persoane să participe la diverse activități în cadrul proiectului (punctajul maxim acordându-se însă pentru formarea a mai mult de 200 de persoane).

Finanțatorul definește managerii care pot participa la programele de formare ca persoane care ”asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc”. Managementul strategic, la rândul lui, este definit ca ”o nouă formă de management bazată pe strategie, prin care managerii urmăresc să asigure evoluţia şi performanţele organizaţiei pe termen lung, accentul punându-se pe formularea riguroasă a strategiei, pe implementarea sistemică şi eficace şi pe evaluarea continuă a acesteia”. Atât pentru manageri, cât și pentru personalul din departamentul de resurse umane, demonstrarea eligibilității în cadrul activităților proiectului se face prin intermediul Fișelor de post. Pot participa la activitățile de fomare doar angajații cu normă întreagă ai Solicitantului care sunt angajați exclusiv ai acestuia.

Ce tipuri de activități de formare sunt eligibile?

Gama acestora este una variată, mergând de la programe autorizate pe plan național de “Manager de produs”, “Manager de inovare”, “Manager resurse umane”, “Inspector resurse umane” și până la programe de PMP sau MBA. Formarea se poate face atât intern, cât și extern, iar în cazul în care participarea la programele de formare presupune deplasări, pot fi finanțate inclusiv aceste cheltuieli.

Nu toate întreprinderile mari de pe teritorului național (cu excepția regiunii București-Ilfov) sunt eligibile pentru finanțare, apelul de proiecte fiind adresat doar acelor domenii considerate cu potențial de dezvoltare ridicat, conform Strategiei Naționale de Competitivitate. Aceste domenii sunt:

  • turism și ecoturism;
  • textile și pielărie;
  • lemn și mobilă;
  • industrii creative;
  • industria auto și componente;
  • tehnologia informațiilor și comunicațiilor;
  • procesarea alimentelor și băuturilor;
  • sănătate și produse farmaceutice;
  • energie și management de mediu;
  • bioeconomie.

Pentru a ușura sarcina potențialilor aplicanți, Ghidul Solicintantului include și o listă a codurilor CAEN eligibile pentru finanțare. Este important de reținut ca Solicitantul nu trebuie să aibă codul CAEN pentru care aplică autorizat la data depuneriii cererii de finanțare, el putând solicita ajutor de stat pentru  adaptarea activității principale sau secundare la cel puțin unul dintre sectoarele economice/domenii de specializare inteligentă. Înainte de semnarea contractului de finanțare, Solicitantul va trebui să facă dovada că și-a autorizat activitatea pentru care aplică la locația de implementare a proiectului (punct de lucru/sediu social).

Care este valoarea finanțării?

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 140.000 euro, contribuția proprie a Solicitantului fiind de 50% pentru componenta de ajutor de stat (sau 40% în cazul în care activitățile vizează persoane cu dizabilități).

Apelul de proiecte ”România profesională – întreprinderi competitive” face parte din Programul Operațional Capital Uman (POCU), depunerea proiectelor urmând să se facă online, prin intermediul platformei electronice MySMIS 2014.

Începe competiția pentru competitivitate

Un comentariu la „Începe competiția pentru competitivitate

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: