Finanțare pentru grădinițe – construcție sau modernizare

În sedința de Guvern de joi, 18 Aprilie 2019, Guvernul României a aprobat prin HG programul de construire a grădinițelor cu profil sportiv. Programul, intitulat GROWTH, a fost introdus prin Ordonanța 114/2018 și urmează să fie coordonat de Comisia Națională de Prognoză.

People photo created by jcomp – www.freepik.com

Beneficiarii interesați vor putea accesa finanțări de până la 500.000 de euro pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor  cu profil  sportiv. Pentru a obține acești bani, grădinițele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Clădirea este dimensionată pentru cel puţin 2 săli de grupă standard;
 • Grădinița este prvăzută (la exterior) cu minim 20 de locuri, iar la interior are recepție, sală de mese, săli de clasă, sală de sport (minim 900 mp, suprafaţă de joc sintetică, suprafaţă de joc înierbată natural, suprafata de joc cu nisip);
 • Clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi noi sau deja existente; în al doilea caz, cele existente se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în ultimii 5 ani să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în clădirea respectivă;
 • Grădinița va avea minimum 10 angajați;
 • Activitatea va fi menținută pentru cel puțin 10 ani de la obținerea autorizației de funcționare. Atenție! în situația în care Beneficiarul mai deține o grădiniță, activitatea acesteia nu poate fi închisă timp de minim 7 ani de la obținerea finanțării.

Tipuri de cheltuieli eligibile

Pentru realizarea investiției, Beneficiarii au la dispoziție 2 ani. Pot fi făcute următoarele tipuri de cheltuieli:

 • asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • construcţia şi/sau amenajarea grădiniţelor şi a clădirilor anexă;
 • amenajarea terenurilor sportive;
 • dotarea grădiniţelor cu active corporale şi necorporale.

Obligațiile beneficiarilor

În vederea obținerii finanțării, grădinițele trebuie să își asume următoarele obligații:

 • Asigurarea de locuri gratuite, pe o perioadă de 4 ani – 8% din totalul locurilor pentru grădinițe construite prin programul GROWTH și 4% pentru cele modernizate prin program. Atenție! deși obligatorii, gratuitățile pot fi acordate doar copiilor care provin din familiile care au un venit salarial pe persoană sub salariul minim brut. În situația în care, după aplicarea acestui prim criteriu, numărul de locuri gratuite nu se completează, grădinițele pot selecta copii în funcție de numărul de copii aflaţi în întreţinerea reprezentanţilor legali ai preşcolarului. În plus, copiii cu dizabilități trebuie să aibă prioritate la înscriere.
 • Practicarea unor tarife de școlarizare reduse, corelate cu costurile costurile standard / preșcolar stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.30/2018. Pentru București, spre exemplu, costul standard pentru o grădiniță de până la 300 de copii este de 385 lei/lună.
 • Asigurarea funcționării grădinițelor pe tot parcursul anului, inclusiv pe durata vacanțelor școlare.

Condiții pentru acordarea finanțării

Finanțarea acordată este de 100% din cheltuielile eligibile, dar numai DUPĂ terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie. Cu alte cuvinte, Beneficiarii interesați de acest program trebuie să facă investiția din fonduri proprii, urmând să recupereze sumele investite.

Selecția proiectelor se face pe principiul ”primul venit, primul servit”, după verificarea dosarelor de către o comisie compusă din personalităţi marcante  ale  sportului  românesc şi din domeniul educaţiei.

În anul 2019, fondurile disponibile sunt de 250M Euro, putând asigura finanțarea a cel puțin 500 de grădinițe.

GROWTH – program de finantare pentru gradinite cu profil sportiv

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: