În data de 16 Octombrie 2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat o variantă actualizată a grilei de evaluare pentru programul Start Up Nation 2018. Grila este urmarea ”consultărilor cu mediul de afaceri”. Despre varianta anterioară a grilei de evaluare, publicată pe 1 octombrie, ne exprimasem deja punctul de vedere aici.

Noua variantă propusă preia o parte a observațiilor venite din partea consultanților și a beneficiarilor. Maniera în care acestea au fost înțelese de Minister complică însă și mai mult Start Up Nation 2018. Mai jos, prezentăm efectele modificărilor propuse la nivelul programului. De asemenea, comentăm deciziile pe care antreprenorii care doresc să aplice pentru finanțare le au de luat în contextul actual.

CODUL CAEN

În varianta publicată pe 1 octombrie, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat propunea un punctaj egal pentru activitățile de producție și cele de servicii (30 puncte). Industriile creative primeau 20 de puncte, comerțul primea doar 10 puncte. Astfel, se inversa importanța activităților față de 2017. Atunci doar producția și IT-ul puteau obține punctaj maxim, urmate de industriile creative.

În varianta actuală a grilei de evaluare, toate tipurile de activități, cu excepția comerțului, obțin punctaj maxim (30 puncte). Drept urmare, concurența între proiectele cu 100 de puncte devine acerbă, pentru că toate tipurile de afaceri care nu sunt localizate în București, Ilfov și Cluj pot obține acest punctaj. Pe cale de consecință, vor intra în joc criteriile de departajare la punctaj egal, în ordine:

I.         numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

II.         numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;

III.         punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);

IV.         data şi ora înscrierii în program.

Presupunând că toate proiectele cu 100 de puncte vor declara că creează 2 locuri de muncă, devine important și al doilea criteriu de departajare, respectiv numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate. Ulterior, pot conta și celelalte criterii de departajare.

Cel mai probabil, în cazul Start Up Nation se va repeta situația de la programul Comerț Servicii, unde se finanțează doar proiectele cu 100 de puncte, departajate de numărul de locuri de muncă create. În 2018 spre exemplu, pot primi finanțare doar proiectele care creează 6 locuri de muncă, și nici acestea toate, ajungându-se și la al doilea criteriu de departajare.

Ce trebuie să facă viitorii antreprenori în contextul actual?

În primul rând, să analizeze varianta creării a unui număr cât mai mare de locuri de muncă, peste cele 2 locuri de muncă standard, dar doar dacă această decizie este oportună în contextul afacerii lor. Obiectivul unei noi afaceri este ca ea să fie sustenabilă!

În al doilea rând, este posibil să devină importante și următoarele criterii de departajare, în primul rând numărul de locuri de muncă create pentru persoane defavorizate/absolvenți/studenți. Teoretic, un proiect ar putea obține 100 de puncte cu 1 singur loc de muncă ocupat de o persoană defavorizată, dar e recomandabil ca minim 2 locuri de muncă să fie ocupate de persoane defavorizate/absolvenți/studenți.

SITUAȚIA DOMENIULUI IT

Noua propunere de grilă de evaluare clasifică industriile creative conform H.G. 859/2014. Drept urmare, domeniul IT redevine eligibil și va putea obține chiar 100 de puncte, întrucât Hotărârea de Guvern definește ca domenii prioritare clasele 62 și 63 din CAEN, unde se regăsesc majoritatea codurilor aferente domeniului IT.

LOCALIZAREA AFACERILOR

Conform noii propuneri, se menține criteriul referitor la punctajul acordat afacerilor înființate în județe cu un număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4. În acest moment, știm cu siguranță că județele Ilfov și Cluj, precum și Municipiul București, vor obține cu 15 puncte mai puțin decât celelalte județe. Cum devine din ce în ce mai probabil că se vor finanța doar afaceri de 100 de puncte, proiectele din București, Cluj și Ilfov nu au nici o șansă să obțină finanțare.

Nici în varianta din 16 octombrie a grilei de evaluare nu este clar dacă va fi luat în considerare sediul social al întreprinderii sau punctul de lucru, da discuțiile purtate în ultima perioadă la Minister par să indice că se va face referire la punctul de lucru.

Pentru antreprenorii din București, Cluj sau Ilfov singura șansă este implentarea proiectului în altă locație!

CONCLUZII

În momentul de față, nu cunoaștem cu exactitate forma finală a grilei de evaluare. Cel mai probabil, aceasta nu va reveni la forma de anul trecut, ci vor fi făcute doar mici modificări față de varianta propusă pe 1 octobmrie 2018. De asemenea, devine din ce în ce mai clar că nu se va renunța la criteriul referitor la localizarea afacerii, în ciuda faptului că la nivelul regiunii București-Ilfov și a județului Cluj există o mare nevoie de finanțare.

Cum lucrurile încep să se îndrepte spre un deznodământ, antreprenorii care doresc să solicite finanțare prin Start Up Nation în 2018 trebuie să se pregătească să ia decizii referitoare la viitoarea lor afacere: câte locuri de muncă pot crea, câți absolvenți pot angaja, unde își pot desfășura activitatea. Orice decizie trebuie însă luată cu gândul la sustenabilitatea afacerii – obținerea unei finanțări nu e un scop în sine!

Grila Start Up Nation 2018 – ghid de interpretare

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: