La finalul lunii Aprilie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a anunțat că sunt din nou disponibile fonduri europene pentru microîntreprinderi. Ministerul va relansa prioritatea de finanțare 2.1A – Microîntreprinderi pentru acele regiuni în care bugetul nu a fost epuizat în cadrul primei sesiuni, din 2016 – 2017. Microîntreprinderile din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru vor putea solicita finanțări cu valori cuprinse între 25.000 și 200.000 euro. Finanțările trebuie să contribuie la dezvoltarea unei afaceri deja existente. Data de la care va fi deschis apelul de proiecte este 8 iulie 2019.

Criterii de eligibilitate

Condițiile pentru obținerea finanțării europene au rămas relativ neschimbate față de primul apel de proiecte, despre care am scris aici:

  • Firma aplicantă trebuie să aibă cel puțin 1 an vechime, să fi obținut profit la 31 Decembrie 2018 și să aibă cel puțin 1 angajat;
  • Contribuția proprie a solicitantului este de minim 10%;
  • Proiectele trebuie să fie implementate în mediul urban;
  • Codul CAEN vizat de investiției trebuie să se regăsească pe lista de domenii eligibile (disponibilă în ghidul solicitantului).

Cheltuieli eligibile

Solicitantul poate realiza următoarele tipuri de investiții:

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor;
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
  • cumpărarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice.

Criterii de evaluare

Criteriile de evaluare favorizează firmele cu activitate de producție. Clasele CAEN favorizate sunt 13, 14, 15, 16, 26, 29, 31. Acestea pot obține punctajul maxim la criteriul ”Domeniul de activitate”.

Contribuția minimă a Solicitantului este de 10% din valoarea proiectului. În procesul de evaluare se va acorda câte 1 punct pentru fiecare punct procentual peste aceasta valoare. O contribuție proprie de 17%, de exemplu, aduce aplicantului 7 puncte.

Un alt criteriu de evaluare important este numărul de locuri de muncă nou create. Pentru un punctaj maxim, Solicitantul trebuie să își asume 5 noi locuri de muncă. Acestea trebuie menținute minim 3 ani de la realizarea plății finale în cadrul contractului de finanțare. În paralel, trebuie menținute și locurile de muncă deja existente la solicitarea finanțării.

În procesul de evaluare, o importanță deosebită se acordă raportului dintre finanțarea solicitată și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior. În mod ideal, acest raport trebuie să fie mai mic decât 2. În acest caz, Solicitantul poate primi toate cele 15 puncte rezervate acestui criteriu.

Alocare bugetară – fonduri europene 2.1A

Al doilea apel al priorității 2.1A – Microîntreprinderi este disponibil numai pentru regiunile unde nu s-au epuizat toate fondurile în cadrul primului apel. În tabelul de mai jos, am inventariat sumele disponibile pentru fiecare regiune în parte. De asemenea, am calculat numărul minim de proiecte selectate (dacă toți aplicanții ar solicita maximul de 200.000 euro) și numărul maxim de proiecte selectate (dacă toți aplicanții ar solicita minimul de 25.000 euro).

RegiuneFonduri disponibile
(Euro)
Nr. minim proiecte selectateNr. maxim proiecte selectate
Nord-Est26.260.0001311050
Sud-Est12.910.00065516
Sud-Vest Oltenia13.030.00065521
Vest10.770.00054431
Centru14.470.00072579

În cadrul primului apel de proiecte, din anul 2016, în Nord Vest și Sud Muntenia s-au epuizat fondurile disponibile. Au fost semnate 344 de contracte în Regiunea Nord Vest și 300 în Regiunea Sud Muntenia.

 

Business photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

Fonduri europene pentru microîntreprinderi – POR 2.1A în 2019

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: