Începând cu data de 1 Martie 2019, Administrația Fondului Cultural Național a lansat a doua sesiune de depunere de proiecte culturale pentru anul 2019. Potențialii beneficiari pot solicita finanțate pentru proiecte ce urmează să se desfășoare până cel târziu la 15 Noiembrie 2019.

Ariile culturale vizate de program, valoarea finanțăriilor și numărul maxim de proiecte care pot fi selectate sunt descrise în tabelul de mai jos.

ARIE CULTURALĂPRIORITĂȚIVALOARE MAXIMĂ ASISTENȚĂ FINANCIARĂBUGET DISPONIBIL (NR. PROIECTE)
Arte vizuale• Susținerea producției și/sau a cercetării artistice;
• Promovarea artei în spații alternative;
• Susținerea dialogului și/sau a mobilității culturale naționale și/sau internaționale
80.000 RON36
Artele spectacolului
Teatru• Susținerea producției;
• Susținerea dialogului și/sau a mobilității culturale naționale și/sau internaționale;
• Proiecte adresate publicului tânăr.
80.000 RON20
Muzică• Susținerea producției muzicale de expresie clasică și/sau experimentală;
• Susținerea dialogului și/sau a mobilității culturale naționale și/sau internaționale.
• Proiecte adresate publicului tânăr
80.000 RON10
Dans• Susținerea producției coregrafice;
• Susținerea mobilității culturale naționale și/sau internaționale ;
• Susținerea promovării și difuzării proiectelor coregrafice.
80.000 RON8
Artă digitală și noile media• Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;
• Susținerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor;
• Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale
80.000 RON12
Proiecte de tip festival/cu carater repetitiv• Dezvoltarea de audiențe noi;
• Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare;
• Susținerea dialogului și a mobilității culturale naționale și/sau internaționale
80.000 RON25
Intervenție culturală• Promovarea peisajului cultural prin abordări pluridisciplinare;
• Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural;
• Promovarea diversității și a toleranței.
55.000 RON14
Educație prin cultură• Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural;
• Promovarea diversității și a toleranței;
• Promovarea valorilor europene și a gândirii critice
70.000 RON28
Promovarea culturii scrise• Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zone defavorizate cultural;
• Proiecte adresate publicului tânăr inclusiv prin implicare editorială;
• Medierea dialogului cu creatorii și/sau susținerea dialogului cu literatura mondială.â
55.000 RON18
Patrimoniu cultural material• Identificarea de soluții inovatoare de promovare a patrimoniului în context local și/sau european;
• Susținerea educației pentru protejare a patrimoniului;
• Dezvoltarea de audiențe noi.
55.000 RON14
Patrimoniu cultural imaterial• Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internațional;
• Dezvoltarea de audiențe noi;
• Susținerea dialogului intercultural.
55.000 RON14
TOTAL15.400.000199

Pentru toate tipurile de intervenții culturale, Beneficiarii trebuie să asigure o cofinanțare de 10% din valoarea proiectului. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt:

 • Onorarii
 • Remuneraţii colaboratori
 • Cazare şi masă sau diurnă pentru participanţi, invitaţi, echipa de proiect
 • Transport local şi/sau internaţional participanţi, invitaţi, echipa de proiect
 • Inchirieri de spaţii, aparatură, mijloace de transport
 • Acţiuni promoţionale şi de publicitate
 • Tipărituri
 • Producţie / închiriere decoruri, costume, standuri, simeze, vitrine etc.
 • Cheltuieli cu energia electrică
 • Cheltuieli cu chiria
 • Cheltuieli pentru convorbiri telefonice
 • Cheltuieli pentru corespondenţă şi internet
 • Echipamente birotică.

Administrația Fondului Cultural Național organizează două sesiuni de depunere de proiecte în fiecare an. Sesiunea I 2019 s-a derulat în perioada 01 – 30 septembrie 2018, iar Sesiunea II 2019 se derulează în intervalul 01 – 30 Martie 2019.

Finanțări pentru proiecte culturale – sesiunea a II-a 2019

Lasă un comentariu