UPDATE 26.02.2020: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a actualizat propunerile de proceduri de implementare pentru programele Comerț-Servicii 2020 și Microindustrializare 2020. Propunerile includ grilele de evaluare pentru aceste programe.

În cadrul programului Comerț-Servicii 2020, primesc puncte în plus firmele care au cel puțin 3 angajați la 31.12.2019. Sunt avantajate și cele care creează mai mult de 2 locuri noi de muncă și au activitatea vizată de investiția autorizată de minim 12 luni. Se punctează procentul aportului propriu, dar și existența profitului în ultimul an fiscal.

În cadrul programului Microindustrializare 2020, se vor acorda puncte suplimentare intreprinderilor cu mai mult de 2 angajați, care nu au mai obținut anterior finanțare de la AIMMAIPE și vor crea mai mult de 2 locuri noi de muncă. Sunt punctate de asemenea și procentul aportului propriu și urmarea de către asociați a unor cursuri de competențe digitale.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat proiectele de proceduri de implementare pentru Comerț-Servicii 2020 și Microindustrializare 2020, unele dintre cele mai interesante finanțări pentru IMM-uri. Deși normele nu diferă foarte mult față de ultima variantă a programelor (cea din 2018), publicarea acestora e o veste bună. Ea reprezintă un pas înainte spre lansarea în 2020 a acestor două programe.

Finanțări pentru IMM-uri.

Iată care sunt cele mai importante prevederi ale celor două programe:

Programul Comerț-Servicii 2020

Conform Normelor de Aplicare aflate în dezbatere publică până pe 6 Martie 2020, în acest an programul va acoperi finanțarea a 160 de beneficiari. Condițiile de eligibilitate rămân aceleași ca și în anii trecuți:

 • Întreprinderea are minim 2 ani vechime, iar codul CAEN aferent investiției a fost autorizat cu minim 3 luni înainte de depunerea proiectului;
 • Solicitantul de finanțare nu are datorii la bugetul de stat.

Valoarea finanțării acordate este de 250.000 lei, cu o contribuție proprie de minim 10%.

Investiția poate viza:

 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
 • achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • achiziția de brevete de inventie, mărci de produse;
 • achiziția de mobilier, birotică sau sisteme de securitate;
 • achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii;
 • realizarea unei pagini web;
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/perfecționare;
 • achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii.

Programul Microindustrializare 2020

În 2020, bugetul disponibil acoperă finanțarea a 145 de proiecte, valoarea maximă a finanțării fiind de 450.000 lei, cu o cofinanțare de minim 10%.

Condițiile de eligibilitate sunt următoarele:

 • Întreprinderea are minim 2 ani vechime, iar codul CAEN aferent investiției este autorizat. Spre deosebire de Programul Comerț-Servicii, nu se precizează momentul când codul CAEN trebuie să fi fost autorizat.
 • Solicitantul de finanțare nu are datorii la bugetul de stat.

 Investiția poate viza:

 • achiziția de echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul;
 • achiziția de aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziția de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • achiziția de brevete de inventie, mărci de produse;
 • achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie;
 • achiziția de mobilier, birotică sau sisteme de securitate;
 • realizarea unei pagini web;
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de producție;
 • participarea la cursuri de dezvoltare antreprenorială.

În cadrul proiectului, trebuie create minim 2 locuri noi de muncă și trebuie menținute și locurile de muncă existente la data depunerii online a proiectului.

Din păcate, propunerile de norme de aplicare pentru aceste finanțări pentru IMM-uri pentru anul 2020 au fost publicate fără cea mai importantă parte, grila de evaluare. Remarcăm însă, în cadrul normelor, apariția unor criterii referitoare la cursuri de competență digitală sau finanțări anterioare. De asemenea, numărul de locuri de muncă nou create scade ca importanță. În caz de departajare la punctaj egal, greutate mai mare va avea valoarea aportului propriu și valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019.

Finanțări pentru IMM-uri – 2020

Lasă un comentariu

× Scrie-ne pe WhatsApp!!!
%d blogeri au apreciat: