Începând cu finalulul lunii iulie 2016, vor fi disponibile o serie de finanțări pentru microîntreprinderi atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Dacă în mediul urban solcitanții trebuie să își aducă în mod obligatoriu aportul la proiect (minim 10%), în mediul rural se pot obține și finanțări de 100% iar solicitanții pot fi si start-up-uri. În cele ce urmează sunt prezentate câteva aspecte importante pentru viitorii antreprenori.

Farm and City
Farm and City

URBAN

–        Valoarea maximă a proiectului: 200.000 euro
–        Contribuția solicitantului: min. 10%
–        Start-up-urile nu sunt eligibile
–        Regiunea București-Ilfov nu este eligibilă
În data de 27 iulie este programată lansarea liniei de finanțare 2.1A – microîntreprinderi din cadrul Programului Operațional Regional. Pot participa la finanțare întreprinderi înființate cel târziu pe data de 5 ianuarie 2015 și care au încheiat anul 2015 pe profit. Cu alte cuvinte, în cadrul acestei linii de finanțare nu sunt eligibile start-up-uri.
Întrucât regiunea București-Ilfov nu este eligibilă, locația de implementare a proiectului (fie că aceasta reprezintă sediu social sau punct de lucru) trebuie să se găsească într-una dintre celelalte regiuni ale țării, obligatoriu în mediu urban. Microîntreprinderile cu sediul social în București sau Ilfov sunt eligibile numai dacă au deschis sau urmează să își deschidă punct de lucru într-o altă localitate, acesta urmând să fie locul de implementare al proiectului. Valoarea maximă a proiectului propus poate fi de 200.000 euro, contribuția proprie a solicitantului fiind de minim 10% (în evaluare se acordă punctaj suplimentar pentru solicitanții care contribuie la proiect cu mai mult de 10%).

RURAL

–        Valoarea maximă a proiectului în cadrul 6.2: 50.000/70.000 euro
–        Contribuția solicitantului: 0%
–        Start-up-urile sunt eligibile
–        Județul Ilfov este eligibil
–        Valoarea maximă a proiectului în cadrul 6.4: 200.000 euro
–        Contribuția solicitantului: 10%
–        Start-up-urile sunt eligibile
–        Județul Ilfov este eligibil
În săptămâna 25 – 27 iulie urmează să se deschidă liniile de finanțare și pentru submăsurile 6.2 și 6.4, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. În cadrul submăsurii 6.2, valoarea maximă a proiectului este de 50.000/70.000 euro, reprezentând 100% din valoarea proiectului, în timp ce în cadrul submăsurii 6.4 valoarea maximă a proiectului este de 200.000 euro, contribuția proprie fiind de 30%/10%.
Valoarea mai mare a finanțării acordate în cadrul 6.2, respectiv valoarea mai mică a cofinanțării în cadrul 6.4 este valabilă în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism. Solicitanții eligibili pot fi atât microîntreprinderi cât și întreprinderi mici, sub diferite forme de organizare (PFA/II/IF/SRL/SA etc), atât existente cât și inființate în anul depunerii cererii de finanțare (start-up).

sursa imaginii

Finantari europene pentru idei de afaceri: urban vs. rural

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: