Începând cu data de 15 octombrie 2018, întreprinderile cu peste 250 de angajați vor putea să îî formeze pe aceștia  subvenții din fonduri europene. Astfel, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a lansat apelul de proiecte ”Inovare prin formare”, depunerea proiectelor urmând să se facă în intervalul 15 octombrie 2018 – 15 ianuarie 2019.

Apelul este similar apelului ”România profesională”, despre care am scris pe larg aici.

Spre deosebire de vechiul apel, care era adresat doar managerilor și personalului de conducere, apelul ”Inovare prin formare” vizează toți angajații întreprinderii, care pot participa la programe subvenționate de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare.

Care sunt condițiile pentru finanțare?

Potențilii beneficiari trebuie să fie întreprinderi mari, respectiv să aibă minim 250 de angajați, o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 de milioane de euro sau să dețină active de cel puțin 43 milioane de euro.

Întreprinderile solicitante pot avea sediul în orice regiune a țării, dar implementarea proiectului nu poate fi făcută în regiunea București-Ilfov. De asemenea, acestea trebuie să activeze într-unul dintre domeniile de mai jos:

·       turism și ecoturism;

·       textile și pielărie;

·       lemn și mobilă;

·       industrii creative;

·       industria auto și componente;

·       tehnologia informațiilor și comunicațiilor;

·       procesarea alimentelor și băuturilor;

·       sănătate și produse farmaceutice;

·       energie și management de mediu;

·       bioeconomie.

 

Ce tip de activități pot fi finanțate?

Programul ”Inovare prin formare” vizează pregătirea tuturor angajaților unei companii, aceștia putând participa la programe de formare autorizate în contextul OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adulților. Programele pot fi de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare.

Având în vedere că acest apel este complementar apelului ”România profesională”, nu este eligibilă participarea la programe de “Competențe antreprenoriale”, “Manager de produs”, “Manager de inovare”, “Manager îmbunătățire procese”, “Manager resurse umane”, “Inspector resurse umane” sau cursuri acreditate de Project Management Institute (de exemplu “PMP” (Project Management Professional), CAPM (Certified Associate in Project Management, ect.), cursuri “mini MBA” (Master of Business Administration).

Numărul minim de angajați care trebuie să participe la programe de formare în cadrul unui proiect este de 75. Angajații trebuie să fie în mod obligatoriu încadrați cu contract individual de muncă, iar locul de muncă trebuie să fie într-una din regiunile eligibile (toate cu excepția București-Ilfov).

Pe durata participării la programele de formare, pot fi decontate atât costul acestor programe cât și salariile angajaților care participă la acestea, inclusiv contribuții sociale. Sunt de asemenea eligibile și cheltuielile cu deplasarea, pentru personalul care participă la formare. Salariile managerului de proiect, precum și ale personalului suport în implementare, nu sunt eligibile.

Valoarea proiectului și contribuția Solicitantului

Valoarea maximă a unui proiect este de 500.000 euro, acesta putând fi implementat în termen de 18 luni. Solicitantul trebuie să asigure o cofinanțare de 50% din valoarea proiectului.

Criterii de evaluare

Ca în cazul oricărui tip de finanțare, criteriile minime de eligibilitate menționate în ghidul solicitantului nu sunt suficiente pentru succesul proiectului. Grila de evaluare aduce punctaje suplimentare celor care depășesc valorile obligatorii menționate în ghid. Astfel, pentru maximizarea șanselor de reușită, potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere:

–        experiența în domeniul de activitate vizate de proiect – punctaj maxim pentru 24 luni (2 puncte);

–        creșterea numărului de angajați care participă la formare –punctaj maxim pentru 150 de persoane formate (4 puncte);

–        abordarea în cadrul proiectului a mai multor teme orizontale (dintre dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, promovarea egalității între bărbați și femei) – punctaj maxim pentru 2 teme (2 puncte);

–        abordarea în cadrul proiectului a mai multor teme secundare (dintre sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inovare socială, îmbunătățirea accesibilității, nediscriminare) – punctaj maxim pentru 2 teme (2 puncte).

Depunerea proiectelor se realizează prin intermediul sistemului electronic MySMIS, până cel târziu 15 ianuarie 2019, ora 16:00. Platforma poate fi accesată aici.

Finanțări europene pentru formarea angajaților

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: