În ultima perioadă, sectorul cultural devine din ce în ce mai activ în ceea ce privește oportunitățile de finanțare. După apelurile RO-CULTURA și AFCN, sunt disponibile noi finanțări pentru operatorii culturali din România. Astfel, până pe data de 27 noiembrie 2019, organizațiile care activează în domeniile creative și culturale pot depune proiecte în cadrul apelulului Support to European Cooperation Projects 2020, deschis în cadrul programului EUROPA CREATIVĂ. De asemenea, până pe 15 noiembrie 2019 este deschis apelul de finanțare Co-operation of small music venues.

A. Support to European Cooperation Projects 2020

Ce fel de proiecte pot fi finanțate?

Pot fi finanțate proiecte de mică sau mare anvergură, fiecare dintre aceste categorii având o finanțare maximă acordată diferită, dar și cerințe diferite referitoare la numărul minim de parteneri și țări participante.

CATEGORIE PROIECT FINANȚARE MAXIMĂ CO-FINANȚARE NUMĂR MINIM DE PARTENERI

(cu excepția Solicitantului)

NUMĂR MINIM DE TĂRI PARTICIPANTE
Mic 200.000 Euro 40.00% 2 3
Mare 2.000.000 Euro 50.00% 5 6

Prioritățile programului

Fiecare proiect trebuie să adreseze una sau mai multe (maxim 3) dintre prioritățile programului:

 1. Mobilitatea transnațională a artiștilor.
 2. Dezvoltarea audiențelor, în special în rândul copiilor, tinerilor și a persoanelor defavorizate.
 3. Creșterea capacității operatorilor culturali de a activa la nivel transnațional, prin digitalizare, adoptarea unor noi modele de afaceri sau formarea personalului.
 4. Dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților.
 5. Continuarea programului Anul European al Moștenirii Culturale 2018.

Printre posibilele idei de proiecte, recomandate de finanțator, se numără:

 • Cooperarea între diverși actori culturali, în cadrul unor workshopuri, traininguri, etc.
 • Organizarea unor evenimente culturale în co-producție între partenerii participanți la proiect, sub forma unor tururi în diferite țări.
 • Organizarea unor expoziții cu artefacte relevante pentru spațiul european.
 • Integrarea refugiaților prin încurajarea acestora să dezvolte produse culturale împreună cu alți actori europeni.
 • Cooperarea diferitelor organizații culturale, cu scopul schimbului de bune practici.

Cine poate solicita finanțare?

În cadrul apelului de proiecte, pot solicita finanțare organizațiile care activează în sectoarele culturale sau creative și care au o vechime de cel puțin 2 ani la data închiderii apelului (27 Noiembrie 2019). Solicitanții și partenerii lor pot proveni din statele membre UE sau din statele partenere UE, cu o mențiune specială pentru organizațiile din Marea Britanie: în cazul în care această țară va părăsi Uniunea Europeană fără un acord, orice tip de finanțare către organizațiile din Marea Britanie va fi anulată.

Cheltuieli eligibile

Solicitantul și Partenerii pot deconta cheltuieli cu personalul, deplasările, amortizarea echipamentelor (noi sau second-hand), materiale consumabile, diseminarea, etc. Ca excepție, în anumite cazuri poate fi decontată și întreaga valoare de achiziție a unor echipamente. În cadrul proiectului, sunt eligibile și cheltuieli indirecte în limita a 7% din totalul costurilor directe. TVA este eligibil doar dacă este nedeductibil.

Finanțarea se acordă în tranșe, respectiv o prefinanțare de până la 70% din valoarea grantului pentru proiectele mici sau două tranșe de 40% pentru proiectele mari. În cazul în care situația financiară a aplicantului nu este una stabilă, prefinanțarea se va acorda doar în baza unei scrisori de garanție bancară sau a unui instrument echivalent. Diferența până la 100% din valoarea grantului se va acorda după aprobarea raportului final al proiectului.

Documente necesare

Proiectele pot fi depuse online, însoțite de documente suport precum:

 • Declarația pe proprie răspundere a tuturor partenerilor, referitor la capacitatea lor financiară și bilanț (pentru granturile mai mari de 60.000 Euro). Pentru graturile peste 750.000 Euro, este necesar și un raport de audit.
 • CV-urile echipei de proiect.
 • Rapoartele de activitate ale fiecărei instituții partenere.

Proiectele de cooperare culturală pot fi depuse până pe data de 27 Noiembrie 2019, urmând ca rezultatele selecției să fie anunțate în Mai 2020. Implementarea acestora se poate face în maxim 48 de luni, începând cu data de 1 Septembrie 2020.

B. Co-operation of small music venues

Ce fel de proiecte pot fi finanțate?

Obiectivul programului este promovarea reprezentațiilor muzicale live, prin creșterea competitivității localurilor de mici dimensiuni care găzduiesc astfel de evenimente. Mai pe românește: cluburi, scene în aer liber, săli de concert, biserici sau orice alte spații în care se organizează în mod regulat concerte de muzică live.

CATEGORIE PROIECT FINANȚARE MAXIMĂ CO-FINANȚARE NUMĂR MINIM DE PARTENERI

(cu excepția Solicitantului)

NUMĂR MINIM DE TĂRI PARTICIPANTE
4 parteneri din minim 3 țări 70.000 Euro minim 10.00% 3 3
3 parteneri din minim 2 țări 50.000 Euro minim 10.00% 2 2
2 parteneri 30.000 Euro  minim 10.00% 1 (dacă partenerul este din aceeși țară cu solicitantul, trebuie să autoritate publică) 1

Prioritățile programului

 1. Cooperarea între localuri de mici dimensiuni care organizează reprezentații muzicale live, astfel încât acestea să depășească dificultățile sociale sau economice cu care se confruntă;
 2. Angajarea de parteneriate cu autorități locale, naționale sau regionale, în scopul maximizării contribuției sociale și economice față de comunitățile locale.

Cine poate solicita finanțare?

În cadrul apelului de proiecte, pot solicita finanțare organizații non-profit, autorități publice, societăți comerciale. Cluburile sau alte localuri care organizează în mod regulat concerte sau reprezentații muzicale live trebuie să îndeplinească obligatoriu următoarele condiții:

 • consorțiul constituit din partenerii la proiect trebuie să demonstreze organizarea a cel puțin 40 de evenimente muzicale live în 2018
 • consorțiul constituit din partenerii la proiect trebuie să demonstreze organizarea a cel puțin 30 de evenimente live în 2017.

Consorțiul solicitant trebuie să fie format din minim 2 entități din minim 2 țări diferite SAU din minim 2 entități din aceeași țară, dintre care minimum una este autoritate publică. Cel puțin una din entitățile care compun consorțiul trebuie să opereze un local destinat reprezentațiilor muzicale live de maximum 400 de locuri.

Activități / cheltuieli eligibile

Solicitantul și Partenerii pot deconta cheltuieli efectuate pentru următoarele activități:

 • schimburi de experiență și bune practici;
 • vizite de studiu, schimburi de personal, instruire reciprocă;
 • dezvoltarea de strategii de afaceri;
 • elaborarea de stategii publice pentru susținerea organizatorilor de evenimente muzicale live regulate;
 • campanii de PR pentru demonstrarea utilității localurilor destinate reprezentațiilor muzicale live în sânul comunității.

Contribuția solicitantului este de minim 10% din bugetul proiectului.

Documente necesare

Proiectele pot fi depuse online, însoțite de următoarele documente suport:

 • extras de la Registrul Comerțului sau Judecătorie, documentele de înființare a organizației;
 • în cazul autorităților publice, copie după hotărârea de înființare sau alt act legal care stabilește înființarea respectivei instituții;
 • o declarație pe proprie răspundere a aplicantului cu privire la capacitatea de maxim 400 de locuri a localului;
 • copie după autorizația de funcționare a localului, în care să fie indicată capacitatea maximă.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor la acest apel este 15 noiembrie 2019.

Dacă ai întrebări în legătură cu aceste oportunități de finanțare culturală, contactează-ne!

Finantari culturale prin programul Europa Creativa
Etichetat pe:    

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: