Priorități europene

Ca membră a Uniunii Europene, România este finanțată prin cadrul financiar multianual. Acesta definește prioritățile pe termen lung ale UE în materie de cheltuieli. În prezent, cea mai mare parte a resurselor bugetare este orientată către stimularea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și reducerea decalajelor economice dintre diferitele regiuni ale UE.

Actualul cadrul financiar multianual acoperă o perioadă de 7 ani, respectiv 2014 – 2020. Pe această perioadă, României i-au fost alocate 43 de miliarde de euro pentru promovarea competitivității și a dezvoltării locale, dezvoltarea capitalului uman, dezvoltarea infrastructurii fizice, încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale și consolidarea unei administrații publice moderne. Fondurile sunt destinate in special regiunilor mai puțin dezvoltate. Față de perioada 2007 – 2013, întregul teritoriu al României, cu excepția regiunii capitalei București-Ilfov, intră în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate.

Programe operaționale

Programul Operațional Capital Uman vizează investiții resursa umană, de la formare profesională la combaterea excluziunii sociale. Spre deosebire de perioada 2007 – 2013, în perioada 2014-2020, POCU pune accentul pe proiecte sistemice și masuri integrate de combatere a sărăciei si excluziunii sociale. 4,32 miliarde de euro au fost alocate pentru acest program.

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate vizează distribuția gratuită de ajutoare alimentare în toate localitățile din tara în favoarea persoanelor dezavantajate. 518 milioane de euro au fost alocate pentru acest program.

Programul Operațional Competitivitate vizează investiții care urmăresc creșterea competitivității întreprinderilor. Pentru perioada 2014-2020, POC pune accentul pe investiții în cercetare, dezvoltare, inovare. 1,58 miliarde de euro au fost alocate pentru acest program.

Programul Operational Infrastructura Mare finanţează infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică. 11,88 miliarde de euro au fost alocate pentru acest program.

Programul Operațional Asistență Tehnică vizează asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale. 251,21 milioane de euro au fost alocate pentru acest program.

Programul Operațional Regional vizează investiții diverse care au drep obiectiv dezvoltarea comunităților locale, de la sprijinirea mediului de afaceri la îmbunătățirea infrastructurii de servicii. 8,25 miliarde de euro au fost alocate pentru acest program.

Programul Operațional Capacitate Administrativă vizează dezvoltarea unei administratii publice moderne. 553 milioane de euro au fost alocate pentru acest program.

Programul Național de Dezvoltare Rurală vizează investiții în zonele rurale ale României, încurajând dezvoltarea mediului de afaceri local si a utilizării rationale a resurselor. 8,01 miliarde de euro au fost alocate pentru acest program.