Marți, 23 august 2016, Teorema a participat la sediul Ministerului Fondurilor Europene la dezbaterea publică cu privire la ghidul solicitantului pentru programul Solidar, adresat întreprinderilor sociale. Ca urmare a dezbaterii, câteva dintre întrebările noastre, adresate și în scris MFE, și-au găsit răspunsul. În continuare găsiți o sinteză a principalelor puncte abordate.

consultari

1.     Autorizarea întreprinderilor sociale conform Legii 219/2015

Conform ghidului solicitantului, întreprinderile de economie socială vizate de apel sunt cele autorizate în baza legii economiei sociale, dar la momentul publicării ghidului legea nu avea norme de aplicare. În urma dezbaterilor, a reieșit faptul că normele de aplicare au fost aprobate în ședintă de Guvern, urmând să fie publicate în Monitorul Oficial, iar până la finalul anului sistemul de acreditare al întreprinderilor sociale va fi funcțional. Din punct de vedere al acreditării, normele disting între întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție. Cele două tipuri de întreprinderi trebuie să îndeplinească același set de principii (conform actelor statutare), dar întreprinderile sociale de inserție trebuie în plus să aibă în structura personalului cel puțin 30% persoane defavorizate.

În ceea ce privește posibilitatea  întreprinderilor sociale de a se acredita la timp pentru a putea aplica în cadrul programului Solidar, Ministerul Muncii și-a luat angajamentul de a emite autorizarea întreprinderilor în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de către acestea. De asemenea, se analizează varianta ca documentul de autorizare să fie solicitat în etapa de contractare, respectiv înainte de semnarea contractului de finanțare, și nu la momentul depunerii cererii de finanțare.

2.     Eligibilitarea întreprinderilor sociale în calitate de Solicitant

Conform documentului “Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” (pg. 29) criteriul de eligibilitate al solicitantului este: “Solicitantul a implementat cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă (în calitate de beneficiar sau partener)”. Întrucât acest criteriu de eligibilitate a reprezentat un punct fierbinte de pe ordinea zilei la toate dezbaterile organizate, MFE va modifica ghidul condiții generale la comitetul de monitorizare care va avea loc în luna septembrie 2016.

Condițiile referitoare la capacitatea financiară a întreprinderii vor rămâne însă neschimbate, respectiv întreprinderile sociale vor putea solicita o finanțare egală cu cel mult suma cifrei de afaceri/veniturilor pe ultimii 3 ani.

De asemenea, întreprinderile sociale din regiunea București-Ilfov nu vor fi eligibile în cadrul acestui apel de proiecte, nici măcar dacă își vor deschide punct de lucru în altă localitate, cu excepția situației în care punctul de lucru are personalitate juridică distinctă. Motivele care stau la baza acestei decizii sunt două: Acordul de Parteneriat al României cu Comisia Europeană (conform căruia în perioada de programare 2014-2020 nu se va sprijini dezvoltarea regiunii București-Ilfov) și conținutul normelor de aplicare ale legii 219/2015 (conform cărora atestatul de întreprindere socială se eliberează pe adresa sediului social al acesteia).

3.     Grupul țintă al proiectului

Dimensiunea minimă a grupului țintă, respectiv de 20 de persoane, a fost un punct intens disputat, din două perspective. În primul rând, întreprinderile de economie socială înființate în special în cadrul POSDRU DMI 6.1 au în medie 5 angajați, drept urmare ar trebui să implice 15 voluntari în cadrul proiectului. Pe de altă parte, noțiunea de voluntar nu este aplicabilă tuturor tipurilor de întreprinderi sociale existente, în cazul SRL, de exemplu, fiind ilegală implicarea voluntarilor în activitate.

Ca urmare a discuțiilor, MFE va analiza fie posibilitatea diminuării pragului minim de 20 de persoane, fie posibilitatea păstrării aceluiași prag minim, însă cu condiția introducerii unor noi categorii de grup țintă. De asemenea, numărul de voluntari care urmează să fie cuprinși în grupul țintă al proiectului va fi limitat la un procent din valoarea totală a acestuia (20%).

Programul Solidar urmează să fie lansat în luna septembrie 2016, perioada de depunere a proiectelor fiind de două luni. O altă veste bună este că în cursul săptămânii 29 august – 2 septembrie urmează să fie lansată și varianta finală a ghidului pentru programul România Start Up Plus, finanțat tot în cadrul POCU.

Egalitate, Fraternitate, Solidar-itate
Etichetat pe:            

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: