Teorema ofera servicii de consultanță în domeniul accesării de fonduri europene, în cadrul financiar multianual 2014-2020. Echipa Teorema este formată din experți cu experiență atât în perioada de programare 2007 – 2013, cât și în perioada de preaderare. Astfel, experții Teorema au participat de-a lungul timpului la toate etapele de dezvoltare ale proiectelor cu finanțare externă: dezvoltare, evaluare, contractare, implementare și monitorizare.

Oamenii din echipa Teorema au fost pe rând consultanți, evaluatori, experți în implementare și experți externi pentru monitorizare și control. Ca urmare a acestei vaste experiențe, experții Teorema au avut ocazia să identifice elementele esențiale ale fiecărui proiect, să înțeleagă riscurile și astfel să dezvolte proiecte de succes.

CONTEXT

mld. Euro
PO Capital Uman4.32
PO Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 0.51
PO Competitivitate1.58
PO Infrastructura Mare 11.88
PO Asistență Tehnică 0.25
PO Regional8.25
PO Capacitate Administrativă 0.55
PN Dezvoltare Rurală8.01

Actualul cadru financiar multianual acoperă o perioadă de 7 ani, respectiv 2014 – 2020. Pe această perioadă, României i-au fost alocate 43 de miliarde de euro pentru promovarea competitivității și a dezvoltării locale, dezvoltarea capitalului uman, dezvoltarea infrastructurii fizice, încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale și consolidarea unei administrații publice moderne.

Programele Operaționale disponibile în perioada 2014 – 2020 finanțează o varietate de investiții:

  • capital uman (POCU)
  • cercetare devoltare (POC)
  • dezvoltare rurală (PNDR)
  • dezvoltare regională (POR).

Solicitanții eligibili pot fi atât din mediul privat (microîntreprinderi, IMM-uri) cât și din mediul public (autorități publice, UAT-uri, etc).