Odată cu lansarea liniei de finanțare adresate microîntreprinderilor din mediul urban din cadrul POR 2.1A, tot mai mulți antreprenori își manifestă interesul pentru dezvoltarea afacerilor pe care le dețin. Important este însă că nu toate microîntreprinderile sunt eligibile, o serie de criterii reducând semnificativ numărul de firme care pot aplica în cadrul acestei linii de finanțare.

access denied

1.     Microîntreprinderile din zona urbană a regiunii București-Ilfov nu sunt eligibile, decât dacă acestea urmează să implementeze proiectul în afara acestei regiuni (punct de lucru). Motivul este acela ca regiunea este in momentul de față cea mai dezvoltată din punct de vedere economic, și drept urmare se incurajează dezvoltarea și a celorlalte regiuni.

2.     Întreprinderile trebuie să fi fost înființate cel târziu in data de 5 ianuarie 2015.

3.     Microîntreprinderile trebuie sa fi înregistrat profit din exploatare la finalul anului 2015 (conform bilanțului).

4.     Solicitantul nu trebuie să fie întreprindere în dificultate. Modul de definire a întreprinderii în dificultate s-a schimbat între momentul publicării ghidului de finanțare și momentul deschiderii liniei de finanțare, după cum urmează:

  • Astfel, la momentul inițial criteriile erau ca Rezultatul total acumulat să fie pozitiv SAU Rezultatul total acumulat să fie negativ dar Total capitaluri proprii reprezintă cel puțin 50% din Capital social subscris si vărsat;
  • Urmare a revizuirii metodologiei de calcul în data de 12 iulie, criteriile sunt ca Rezultatul total acumulat să fie pozitiv SAU Rezultatul total acumulat să fie negativ dar Pierderile de capital < 50% din Capital social subscris si vărsat.

Din păcate, metoda revizuită de determinare a întreprinderilor în dificultate acordă o importanță sporită unor pierderi de natură contabilă (Rezultatul total acumulat). Spre exempu, o întreprindere aflată în ultimii 3 ani pe profit dar care a înregistrat o pierdere în urmă cu 7 ani (nerecuperată din punct de vedere contabil) nu va putea accesa finanțarea, întrucăt este puțin probabil ca pierderile de capital să fie mai mici de 50% din capitalul social. Asta în contextul în care majoritatea microîntreprinderilor au capital social subscris și vărsat de 200 lei (adică minim, conform legii). Pierderile de capital ar putea fi deci maxim 100 lei, deși întreprinderea deține capitaluri proprii mai mari de 50% din capitalul social subscris și vărsat.

Având în vedere restricțiile prezentate anterior, îi sfătuim pe antreprenorii care doresc să aplice în cadrul POR 2.1A trebuie să își analizeze cu atenție eligibilitatea înainte de a proceda la elaborarea planului de afaceri.

Criteriile de eligibilitate a microintreprinderilor pentru finantare europeana

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: