Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM a lansat programul Comerț și Servicii 2017, depunerea proiectelor urmând să se realizeze în perioada 16 August ora 10:00 – 29 August ora 20:00.

Pentru cei care s-au interesat de programul Start-Up Nation, programul Comerț și Servicii 2017 va părea familiar. Condițiile de finanțare sunt extrem de asemănătoare, cu mențiunea că programul este adresat companiilor cu istoric, și nu start-up-urilor. Astfel, companiile care vor să aplice în cadrul programului Comerț și Servicii 2017 trebuie să aibă cel puțin un an de activitate, iar codul CAEN pentru care solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat cu minim 3 luni în urmă. De asemenea, solicitanții trebuie să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:

 1. achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul;
 2. achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 3. achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 4. achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 5. achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 6. achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 7. investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software;
 8. achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 9. achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 10. certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 11. realizarea unei pagini web;
 12. achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 13. participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională;
 14. comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru creditei;
 15. consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
 16. achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă.

Spre deosebire de programul Start-Up Nation, pentru programul Comerț și Servicii 2017, Solicitantul trebuie să facă investiția din surse proprii (sau prin intermediul unui credit), urmând ca acesta să solicite la rambursare cheltuielile efectuate.

De menționat ca programul Comerț și Servicii nu este unul nou. El s-a derulat și în anul 2016, când au obținut finanțare 162 de companii, toate înregistrând un punctaj de 100 de puncte din 100. Pentru a avea șanse de a obține o finanțare în anul 2017 (printr-un punctaj competitiv), o companie ar trebui să îndeplinească următoarele condiții:

–        CAEN pentru care se solicită finanțare să fi fost autorizat cu cel puțin 12 luni în urmă;

–        Solicitantul să fi înregistrat în anul 2016 peste 50% cifră de afaceri din CAEN pentru care se solicită finanțare;

–        Compania să fi înregistrat profit la finalul anului 2016;

–        La momentul depunerii cererii de finanțare, aplicantul să aibă minim 3 angajați;

–        În cadrul proiectului să fie create minim 2 locuri de muncă și ambele să fie alocate unor șomeri, absolvenți după anul 2012 sau persoane defavorizate;

–        Investiția în active corporale să fie de cel puțin 60%;

–        Contribuția proprie la proiect să fie de cel puțin 25%.

Programul Comerț și Servicii nu a fost la fel de popularizat ca programul Start-Up Nation, dar chiar și așa în anul 2016 au fost 5 companii pe 1 loc. Cum în prezent programul are parte de atenție, ca urmare a lansării la scurt timp după Start-up Nation, este de așteptat ca și în anul 2017 numărul de aplicanți să fie mare, criteriile de evaluare și chiar de departajare în caz de punctaj egal devenind deosebit de importante.

imagine de aici.

”COMERȚ ȘI SERVICII” NATION

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: