Începând cu data de 1 Septembrie 2019, Administrația Fondului Cultural Național a lansat a prima sesiune de depunere de proiecte culturale aferente anului 2020 (AFCN sesiunea I 2020). Finanțările acordate de AFCN sunt unele dintre cele mai populare din domeniul culturii, în fiecare an având loc două sesiuni de finanțare.

Pentru prima rundă aferentă anului 2020, ariile culturale vizate de program, valoarea finanțăriilor și numărul maxim de proiecte care pot fi selectate sunt descrise în tabelul de mai jos.

ARIE CULTURALĂPRIORITĂȚIVALOARE MAXIMĂ ASISTENȚĂ FINANCIARĂBUGET DISPONIBIL (NR. PROIECTE)
Arte vizuale• Susţinerea producţiei și/sau a cercetării artistice;
• Promovarea artei în spaţii alternative;
• Susţinerea dialogului și/saua mobilităţii culturalenaţionale și/sauinternaţionale
85.000 RON40
Artele spectacolului
Teatru• Susţinerea producţiei;
• Susţinerea dialogului și/saua mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
• Proiecte adresatepublicului tânăr.
85.000 RON22
Muzică• Susţinerea producţiei muzicale de expresie clasică și/sau experimentală;
• Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale.
• Proiecte adresate publicului tânăr.
85.000 RON11
Dans• Susţinerea producţiei coregrafice;
• Susţinerea mobilităţii culturalenaţionale și/sauinternaţionale;
• Susţinerea promovării și difuzării proiectelor coregrafice.
85.000 RON9
Artă digitală și noile media• Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;
• Susţinerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor;
• Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editorialeoriginale
85.000 RON14
Proiecte de tip festival/cu carater repetitiv• Dezvoltarea de audienţe noi;
• Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare;
• Susţinerea dialogului și a mobilităţii culturalenaţionale și/sauinternaţionale.
85.000 RON28
Intervenție culturală• Promovarea peisajului cultural prin abordări pluridisciplinare;
• Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural;
• Promovarea diversității și a toleranței.
60.000 RON15
Educație prin cultură• Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural;
• Promovarea diversității și a toleranței;
• Promovarea valorilor europene și a gândirii critice
70.000 RON34
Promovarea culturii scrise• Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zone defavorizate cultural;
• Proiecte adresate publicului tânăr inclusiv prin implicare editorială;
• Medierea dialogului cu creatorii și/sau susținerea dialogului cu literatura mondială.
60.000 RON10
Patrimoniu cultural material• Identificarea de soluții inovatoare de promovare a patrimoniului în context local și/sau european;
• Susținerea educației pentru protejare a patrimoniului ;
• Dezvoltarea de audiențe noi.
70.000 RON17
Patrimoniu cultural imaterial• Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internațional;
• Dezvoltarea de audiențe noi;
• Susținerea dialogului intercultural.
70.000 RON17

Pentru toate tipurile de intervenții culturale, Beneficiarii trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10% din valoarea proiectului. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt:

 • Onorarii
 • Remuneraţii colaboratori
 • Cazare şi masă sau diurnă pentru participanţi, invitaţi, echipa de proiect
 • Transport local şi/sau internaţional participanţi, invitaţi, echipa de proiect
 • Inchirieri de spaţii, aparatură, mijloace de transport
 • Acţiuni promoţionale şi de publicitate
 • Tipărituri
 • Producţie / închiriere decoruri, costume, standuri, simeze, vitrine etc.
 • Cheltuieli cu energia electrică
 • Cheltuieli cu chiria
 • Cheltuieli pentru convorbiri telefonice
 • Cheltuieli pentru corespondenţă şi internet
 • Echipamente birotică.

Administrația Fondului Cultural Național organizează două sesiuni de depunere de proiecte în fiecare an. AFCN sesiunea I 2020 se va derula în perioada 01 – 30 septembrie 2019, iar Sesiunea II 2020 în intervalul 01 – 30 Martie 2020. Concurența este una foarte mare, dat fiind numărul relativ redus de finanțări disponibile pentru domeniul culturii. Tocmai de aceea, recomandăm organizațiilor interesate de program să țintească un punctaj cât mai mare, în general fiind finanțate proiectele cu peste 85 de puncte.
Ghidul apelului de proiecte este disponibil aici, iar depunerea proiectelor se face online.
Dacă ai o idee bunp și vrei să stăm de vorbă, dă-ne un semn!

 

AFCN, sesiunea I 2020 – finantari pentru proiecte culturale

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: