Active Citizens Fund a anunțat pe 24 august deschiderea a 3 apeluri de proiecte dedicate situației umanitare din Ucraina. Acestea sunt Apelul #1.1 – Participare civică privind criza din Ucraina (rundă unică); Apelul #4.1 – Conștientizare privind drepturile omului și tratament egal pentru persoanele refugiate din Ucraina (rundă unică) și apelul #6.1 – Sprijin pentru persoanele refugiate din Ucraina (rundă unică).

Apelul 1.1 are drept scop creșterea implicării civice pentru un răspuns mai bun la criza din Ucraina. Proiectele finanțate trebuie să vizeze implicarea civică pentru rezolvarea provocărilor asociate crizei din Ucraina.

Concret, Apelul 1.1 vizează acțiuni prin care grupurile țintă (ONG-uri, grupuri informale, voluntari) vor fi abilitate:

  • să participe activ la procesul de luare a deciziilor publice la nivel local pentru o coordonare îmbunătățită a răspunsului umanitar, evaluare critică a informațiilor și conținutului media
  • să se implice în inițiative de wtachdog/advocacy cu privire la criza din Ucraina
  • să participe la combaterea informării greșite și dezinformării.

Inițiativele pot include colaborări între ONG-uri, în vederea alocării eficiente a resurselor și a evitării dublării de eforturi.

Apelul 1.1 are o alocare financiară de 110.000 Euro. Granturile vor fi între 15.000 și 50.000 de Euro.

 

În cadrul Apelului 4.1, obiectivele sunt:

  • furnizarea de sprijin pentru persoanele refugiate din Ucraina, victime în situații de risc sau de încălcare a drepturilor omului
  • creșterea gradului de conștientizare privind drepturile omului/ tratament egal pentru persoanele refugiate.

Apelul 4.1 are o alocare financiară de 650.000 Euro. Granturile acordate vor fi între 50.000 și 250.000 de Euro.

În ce privește Apelul 6.1, obiectivul este de a oferi sprijin pentru incluziunea socială a refugiaților din Ucraina.

Proiectele vor avea ca rezultate:

  • facilitarea accesului refugiaților la serviciile existente
  • îmbunătățirea și adaptarea serviciilor existente, precum și la dezvoltarea de noi servicii pentru persoanele refugiate din Ucraina
  • o abordare integrată și incluzivă care merge mai departe de răspunsul imediat: cazare, asistență medicală, activități de invățare a limbii române, acces la educație, la piața muncii, grupuri de suport etc
  • furnizarea de sprijin (cum ar fi informare corespunzătoare, training, consiliere) pentru personalul care lucrează direct cu refugiații/ migranții (asistenți sociali, mediatori comunitari, interpreți etc.).

Apelul 6.1 are o alocare financiară de 1.058.000 de Euro, iar valoarea unui grant este între 50.000 și 250.000 de Euro.

Transferul de cunoștințe cu alte organizații cu expertiză în domenii relevante pentru răspunsul la criza refugiaților este puternic încurajat. Furnizarea de servicii sociale va fi sprijinită doar ca parte a unor acțiuni de conștientizare, advocacy și/sau creștere a capacității grupurilor vulnerabile vizate.

Toate cele 3 apeluri sunt runde unice de finanțare. Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active în acelaşi sau în alte domenii de activitate complementare precum și cu alți stakeholderi.

Rata de finanțare este de până la 100% din cheltuielile eligibile.

Atenție: Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România care au implementat sau implementează ȋn prezent un proiect finanţat prin Active Citizens Fund Romȃnia, ca Promotor sau Partener de proiect.

Deadline-ul pentru depunerea cererilor de finanțare este 11 Octombrie, ora 16.00.

Active Citizens Funds deschide trei apeluri de proiecte dedicate situației umanitare din Ucraina
Etichetat pe:        

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: